OBEŽNÍK Č.1/2019

Pozvánka na 2. Snem Asociácie včelárov Slovenska

Rada AVS Vás pozýva na 2. Snem Asociácie včelárov Slovenska, ktorý sa bude konať v penzione Blesk v Ružomberku, 17. februára 2019, so začiatkom o 10:00 hod.

Snem tvoria dvaja delegovaní zástupcovia za každú Základnú organizáciu AVS a členovia Rady AVS. Súčet hlasov delegovaných zástupcov ZO AVS je totožný s počtom členov ZO.

Pozvánka na 2. snem AVS

OBEŽNÍK Č.4/2018

Priatelia včelári,

Výbor AVS rozposielal vedeniu vašich ZO obežník. Je potrebné dodržiavať všetky termíny a pokyny v ňom uvedené. Zároveň rozposielal na pripomienkovanie Národný program na roky 2017 – 2019 a tiež tabuľku na rozpis Vašich požiadaviek na nasledujúce obdobie 2018/2019

OBEŹNÍK Č.4

Žiadosť na obdobie 2018/2019

NV-135-2017-Z-z

Národný program 2017_2019

Obežník 2/2017

Vážení členovia.

 V nadväznosti na predchádzajúci obežník vám posielame ďalšie informácie.

1. Všetci by ste už mali mať absolvované jarné prehliadky včelstiev. Správnosť údajov hlavne organizovanosť si skontrolujte na tomto linku:

https://fenix.zelpo.sk:11443/crv/crvinfo.php

Ak nemáte organizovanosť opravenú na A, ihneď kontaktujte ÚVč  ako „osobu“ poverenú vedením CRV, kde Vám údaje opravia. Kontakt: 044 5222120

Pokračovať v čítaní

Obežník 1/2017

Vážení členovia AVS. Ďakujeme za prejavenú a vyslovenú dôveru aj na sneme AVS v Poprade. Vaša žiadosť o členstvo bola akceptovaná, ste právoplatnými členmi a preto sme si Vás dovolili osloviť „Obežníkom“ č. 1, kde Vám predkladáme základné informácie.

1. Hlavné informácie o činnosti AVS sa zobrazujú na webovej stránke http://asociacia.vcelarov.sk/

2. Prebiehajú prehliadky včelstiev, pri ktorých dohliadnite na organizovanosť v AVS označením „A“ na tlačive „Hlásenie o chove včelstiev“. Správnosť údajov o sebe si môžte skontrolovať tu: https://fenix.zelpo.sk:11443/crv/crvinfo.php

Pokračovať v čítaní