PRIHLÁŠKA DO AVS

  1. Nakontaktovať sa na predstaviteľov ZO AVS, do ktorej rozmýšľate vstúpiť.
    http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/zakladne-organizacie-avs/
  2. Vyplniť členskú prihlášku  : Prihláška do AVS
  3. Zaplatiť členské
    výška členského – každá ZO AVS má členské stanovené príslušnou ZO:
    http://asociacia.vcelarov.sk/wp-content/uploads/2020/05/%C4%8Clen-poplatok-ZO-AVS-26.5.2020-1.pdf
  4. Tí záujemcovia o členstvo v AVS, ktorí sú už registrovaní v CEHZ buď ako N- neorganizovaný, alebo prechádzajú z inej organizácie, si musia zmeniť organizovanosť na tlačive „Hlásenie zmien“. Je to príloha č. 3 Vyhlášky 285/2017. Tiež si ho môžete stiahnuť na tomto linku: https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-2/