91. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade

V dňoch 18.-23.5.2024 sa v Novom Sade v Srbsku konal 91. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh. Na tomto podujatí bola za účasti predsedu hospodárskej komory Vojvodiny, predsedu poľnohospodárskej komory Vojvodiny a predsedu Vojvodinského zväzu včelárov promovaná publikácia s názvom „Pcelarske zapovesti“. Autorom  je náš kolega Ing. Jaroslav Gasper, PhD.. Ide o preklad jeho publikácie „Včelárske prikázania“, ktorá u nás vyšla  už v dvoch vydaniach. Po cca 30 rokoch je to prvá slovenská včelárska knižka preložená  do cudzieho jazyka, v tomto prípade do srbčiny.