PLÁN AKCIÍ – APRÍL

Asociácia včelárov Slovenska – Predsedníctvo

Prešov 22.marca 2019

Uznesenie

  • Na webovom sídle AVS zverejniť dokumenty zo snemu – Stanovy AVS, Organizačný poriadok AVS, Rokovací poriadok AVS.

Term.: 10. 4. 2019                         Zodp.:  Predseda AVS, správca WWW stránky

  • Registrovať na MV SR Stanovy AVS.

Pokračovať v čítaní