Schválenie žiadosti podľa NV135/2017 pre podporný rok 2016/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala dňa 14.11.2017 rozhodnutie o schválení podpory Združeniu SLOVENSKÁ VČELA vo výške 1 177 844,64€ . Výšku pomoci pre jednotlivé opatrenia ako aj menný zoznam príjemcov pomoci  si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

Rozhodnutie o vyplatení pomoci 1

Rozhodnutie o vyplatení pomoci 2