Termíny na odosielanie podkladov pre podporné obdobie 2020/2021

Dôležité termíny!

Žiadosti o preplatenie zrealizovaných opatrení v podpornom roku  2020/2021 zasielajte na Sekretariát SV v čo najkratšom termíne po ich realizácii (najlepšie ihneď), avšak najneskôr do  nasledovných termínov:
Žiadosti o preplatenie zrealizovaných opatrení, ktoré budú zrealizované jednotlivými žiadateľmi  v termíne od 1.8.2020 do 31.12.2020 musia byť doručené na SÚ SV najneskôr  do 31. 01. 2021.
Žiadosti o preplatenie už zrealizovaných opatrení, ktoré budú zrealizované jednotlivými žiadateľmi v termíne  od 01.01.2021 do 31.03.2020  musia byť doručené na SÚ SV najneskôr do 30. 04. 2021.
Žiadosti o preplatenie už zrealizovaných opatrení, ktoré boli zrealizované jednotlivými žiadateľmi v termíne od 01.04.2021 do 30.06.2021 musia byť doručené na SÚ SV najneskôr  do 10. 07. 2021.