Posedenie s najstaršími členmi 01/2020

Posedenie s najstaršími členmi

Základná organizácia Asociácie včelárov Slovenska Košice /ZO AVS Košice/ uskutočnila dňa 4. januára 2020 jedno krásne podujatie a to novoročné posedenie s najstaršími členmi. Na podujatie, ktorému predchádzalo zasadnutie výboru základnej organizácie, boli pozvaní členovia, ktorí dovŕšia v roku 2020 minimálny vek 83 rokov. Pozvaných bolo 19 ľudí. Zúčastnilo sa ich 6, ktorým to zdravotný stav a aj možnosť dopravy umožnil. Zo zúčastnených bol najstarší Ján Krátky zo Slanca, ktorý v decembri 2020 dovŕši krásny vek 89 rokov. Druhým najstarším zúčastneným bol PhDr. Imrich Ilenin z Košíc, ktorý zavŕši v máji 87 rokov. Ďalší účastníci od najstaršieho – Ladislav Maléter /84/, Ján Humeník /83/,Prof. Dušan Kniewald /83/, Július Kovalčin /83/ z Košíc. Veľmi nás mrzí, že sa príjemného stretnutia nemohli zúčastniť aj ďalší ako napr. najstarší člen Eugen Ambróz zo Slanca, ktorý dovŕši v r. 2020 v decembri 92 rokov. Mal v tento deň rodinnú návštevu. Druhý najstarší člen Jozef Čelinák z Košickej Polianky, ktorý dovŕši v decembri 2020 91 rokov zrušil svoju účasť na podujatí len deň pred jej konaním z dôvodu, že sa nemal kto postarať o jeho chorú manželku a musel ostať pri nej. Ako aj ďalší pozvaní: Ladislav Lacko /90/ Valaliky, Andrej Lukáč /90/ Košice, Andrej Kristan /88/ Herľany, Juraj Hužvár /88/ Bukovec a ď.
Po príhovore predsedu Eduarda Gregu a tajomníka Ing. Jaroslava Gaspera nasledoval prípitok, odovzdanie darčekového balenia pera a svetelnej lampičky s logom AVS a priestor dostali naši hostia. Každý dostal možnosť prezentovať svoje začiatky včelárenia, zaujímavosti, postrehy ale aj ďalšie vízie v svojom živote. Nasledovala slávnostná večera, káva, zákusok a voľná debata.
Starší ľudia ocenia, že sa o nich niekto zaujíma, že ich vypočuje a dá im úctu. Sú to členovia, ktorí budovali našu ZO už dávno pred nami a zaslúžia si, aby im bola daná vďaka. Aj členovia výboru ocenili ich poučné rozprávanie a hlavne odpovede, ako to niekedy v ich začiatkoch včelárenia fungovalo. Či už starostlivosť o včelstvá, aké mali znášky a produkciu medu, ako fungoval výkup medu, organizovanie akcií, združovanie sa včelárov, kto boli významní včelári v ich období začiatkov včelárenia atď.

 

Jaroslav Gasper – tajomník ZO AVS Košice

Výstava s názvom „VČELÁRSTVO“ v hlavnom meste východu – v Košiciach.

Vážení včelári.

Opäť vás pozývame na východ Slovenskej republiky do Košíc. Košice okrem zaujímavej Hlavnej ulice v strede Košíc, sú známe aj dvoma rozlohou najväčšími záhradami na SR a aj v strednej Európe. Jednou je ZOO, ktoré je na rozlohe 288 ha a druhou Botanická záhrada s rozlohou 30 ha. V tej druhej sa v dňoch 19. – 25 11. 2018 uskutoční výstava s názvom „Včelárstvo“. Pozývame vás na návštevu aj s rodinami a známymi hlavne na dva dni a to 17. a 18 november. V tieto dni bude najviac vystavovateľov aj pravdaže aj návštevníkov, kde sa môžete stretnúť so svojimi známymi. 17. novembra bude prednáška na tému „Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka“ – prednáša Ing. Juraj Majtán PhD a 18. 11. 2018 (nedeľa): „Začínajúci včelári“ – Miroslav Kozma. Prednášky začínajú o 14.00 hod.

Počas tejto soboty a nedele sme pripravili v spolupráci so ZO AVS nasledujúce aktivity:

· Ukážky výroby medovníkov, ich zdobenie a predaj – hosť : Dana Madejová (17.11. 2018)

· Prehliadka diel zaradených v súťaži „Medové pokušenie“ – o najkrajší medovník

· Degustácia medov našich včelárov – do 20 vzoriek (17. a 18. 11. 2018)

· Ochutnávka a hodnotenie medov prihlásených na priznanie označenia Slovenský med (53 vzoriek) – 17. 11. 2018

· Ochutnávka lokálnych jednodruhových medov z ostrova Thasos – Grécko ( 6 vzoriek ) – 17. 11. 2018

· Prehliadka výtvarných prác detí motivovaných včelárskou tematikou

· Prednáška Ing. Juraj Majtán PhD. : „Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka“ (sobota 17. 11. 2018 o 14 00 hod)

· Prednáška Miroslav Kozma : „Začínajúci včelári“ (nedeľa 18. 11. 2018 o 14 00 hod)

· Práca s včelím voskom a ponuka výrobkov

· Burza včelárskych potrieb, výrobkov a produktov – predaj včelárskeho a príbuzného tovaru

· Záujem o priestor na prezentáciu firiem a jednotlivcov zaoberajúcich sa včelárskou problematikou je potrebné ohlásiť záväzne do 31. 10. 2018 na doleuvedené kontakty (mail a t.č.). Prednostne budú akceptované požiadavky na priestor tých partnerov, ktorých výrobky budú zapožičané na dobu trvania výstavy a budú súčasťou expozície. Ponuku exponátov je veľmi účelné vopred dohodnúť a predmety doručiť do botanickej záhrady najneskôr do 7. 11. 2018 Máme záujem prezentovať aktuálne aj historické predmety súvisiace akokoľvek s včelárskou problematikou.

· Účasť odsúhlasených vystavovateľov a zaujatie priestoru na ich prezentáciu sú bezplatné.

· Počas celého trvania výstavy bude zabezpečená komunikácia s verejnosťou (jednotlivcami), ponuka medov a produktov a budú k dispozícii lektori určení na sprevádzanie skupinových návštev.

· Podrobnejšie informácie poskytnú spoluorganizátori výstavy Robert Gregorek a Andrea Fridmanová:

· mail: robert.gregorek@upjs.sk t.č.: 0911 707749, 0905 427318,

· andrea.fridmanova@upjs.sk 0917 137463

plagát včelárstvo 2018