PREDSEDNÍCTVO AVS

Predseda      – Mgr.  Ľubomír Mačko    ,    lumacko@gmail.com  ,    0918 401 987

Tajomník     –  Ing. Jaroslav Gasper ,     jgasper@seznam.cz ,    0903 864 025

Hospodár    –   Ing. Ján Hudák ,             jan.hudak@hotmail.sk ,    0907 926 831