VEDENIE AVS

Asociácia včelárov Slovenska
p. Ľubomír Mačko
Obr. mieru 5
060 01 Kežmarok

Kontaktný e-mail: asociacia@vcelarov.sk

Predseda AVS:

Mgr. Ľubomír Mačko, lumacko@gmail.com, 0918 401 987

Tajomník AVS:

Ing. Jaroslav Gasper, jgasper40@gmail.com, 055 642 5226

 

Hospodár AVS:

Ing. Ján Hudák, jan.hudak@hotmail.sk, 0907 926 831

Členovia RK