PREDSEDNÍCTVO AVS

ADRESA AVS:
Jaroslav Gasper
Asociácia včelárov Slovenska
Humenská 10
040 11  Košice

Predseda     –  Ján Šoltýs, jan.soltys206@gmail.com, 0905 778 546

Tajomník     –  Ing. Jaroslav Gasper ,     jgasper@seznam.cz ,    0903 864 025

Hospodár    –   Ing. Ján Hudák ,             jan.hudak@hotmail.sk ,    0907 926 831