VEDENIE AVS

Asociácia včelárov Slovenska
p. Albert Gross
Hrdinov 266
02744 Tvrdošín

Kontaktný e-mail: asociacia@vcelarov.sk

Predseda AVS:

Ing. Peter Harag, 0915 973 522, peterharg47@gmail.com

Rada AVS:

p. Albert Gross, 0915 829 400, albert.gross900@gmail.com

p. Jozef Štefaňák, 0908 835 145, stefanak.j@gmail.com

p. Peter Hláč, 0905 530 551, peterhlac@gmail.com

JUDr. Michal Spáčil

Predseda RK:

JUDr. Gustáv Noga, gustavnoga@gmail.com, 0914 140 955

Členovia RK

p. Ján Mazúch, janmazuch.zemberovce@gmail.com

Ing. Michal Burda