ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE AVS

ZO HALIČ: 

predseda: pán Milan Klaga

tajomník: Ing. Patrik Koštialik, patko79@gmail.com, 0904 838 106

pokladník: pani Iveta Králiková, iveta.kralikova.lc@gmail.com, 0902 901 971

 

ZO BÁTOVCE:

Predseda: Ján Mazúch ,  janmazuch.zemberovce@gmail.com, 0907 789 221

Tajomník: Ivana Kútiková (bývalá Zmeková), ivanazmekova@seznam.cz, 0949 113 773

ZO KOŠICE:

Predseda: Eduard Grega, 0918 791 789

Tajomník: Jaroslav Gasper, 055 642 5226

Osvetový referent: Dušan Dudjak, 0905 980 177

Zdravotný referent: Ing. Imrich Harman 0918 965 085, imrich.harman@svp.sk

Kočovný referent: Jozef Kľučár, 0902 932 900

Predseda RK: Jaroslav Chovan, 0905 406 697

ZO BRETKA:

Predseda: Štefan Hegedus, ZOBRETKA@centrum.sk, 0907 875 216

Zástupca: Máté  Tibor, 0903 966 8962