ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE AVS

ZO HALIČ: 

predseda: pán Milan Klaga

tajomník: Ing. Patrik Koštialik, patko79@gmail.com, 0904 838 106

pokladník: pani Iveta Králiková, iveta.kralikova.lc@gmail.com, 0902 901 971

 

ZO BÁTOVCE:

Predseda: Ján Slaninka ,  Jslaninka@upcmail.sk, 0949 284 358

Tajomník: Ivana Šušková, suskova.iva@gmail.com, 0907 244 654

ZO KOŠICE:

Predseda: Michal Šimko, 0948 030264, michalsimko1@gmail.com

Tajomník: Jaroslav Gasper, 055 642 5226, jgasper@seznam.cz

Osvetový referent: Dušan Dudjak, 0905 980 177

Zdravotný referent: Ing. Imrich Harman 0918 965 085,imrichharman6@gmail.com

Kočovný referent: Jozef Kľučár, 0902 932 900

Predseda RK: Peter Jurdák, 0904 605 480

ZO BRETKA:

Predseda: Štefan Hegedus, ZOBRETKA@centrum.sk, 0907 875 216

Zástupca: Máté  Tibor, 0903 966 8962

ZO PREŠOV:

predseda:  Ing. Miroslav Kotulič, tel.: +421903895644, mail: miroslav.kotulic@gmail.com

tajomník: Kristián Knapík, tel.: +421949329622, mail: knapik.kristian@gmail.com

pokladník: Mgr. Milan Paňko, tel.: +421 902 555 720, milan17116@gmail.com

člen výboru: Ing. Anton Strapko, +421 944 020 845, asvcelarpresov@azet.sk

člen výboru: Velček Viliam, +421 905 212 544, vcelarvelcek@gmail.com

člen výboru: Jurek Jozef, +421 910 687 145, jozef.jurek1955@gmail.com

člen výboru: Romaňak František, +421 905 340 935, frantisek.romanak@post.sk

člen výboru: Magáč Jozef, +421 905 297 759, jozef.magac@gmail.com

člen výboru: Ing. Petrisko Jaroslav, +421 949 375 570, jaroslav.petrisko.st@gmail.com

člen výboru: Ing. Hudák Ján, +421 907 926 831, jan.hudak@hotmail.com

Kontrolná a revízná komisia:

predseda: Pekľanský Peter,0907181046, peter.pekly@gmail.com

člen: Uličný Pavol, 0944594556

člen: Gužík Imrich, 0948520706

ZO KEŽMAROK:

Predseda: Martin Vlach, martin.vlach@zoznam.sk, 0908 067 975

Tajomník: Jozef Slobodník, avskezmarok@gmail.com, 0905 408 488

Hospodár: Ing. Katarína Vdovjaková, katarina.vdovjakova@post.sk, 0903 603 684

Člen výboru: Metod Kováčik, kovatod@gmail.com, 0903 496 327

ZO BARDEJOVSKÍ VČELÁRI:

Predseda: Ján Šoltýs, jan.solty206@gmail.com, 0905 778 546

Tajomník: Ľubomír Vajda, lubovajda@gmail.com, 0944 544 099

Členovia výboru:

Ing. Miroslav Jajko, 0905 671 822

Mgr. František Maxim, 0948 870 774

Miroslav Labaš, 0907 953 837

Jozef Sendek, 0948 003 858

Revízna komisia: Ing. Martin Kuncik, 0944 125 126