ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE AVS

ZO HALIČ: 

predseda: pán Erich Barcaj, 0908 302 040

tajomník: Ing. Patrik Koštialik, patko79@gmail.com, 0904 838 106

pokladník: pani Iveta Králiková, iveta.kralikova.lc@gmail.com, 0902 901 971

ZO ŽILINA:

predseda: JUDr. Gustáv Noga, gustavnoga@gmail.com, 0914 140 950

tajomník: Mgr. Štefan Debnár, 0911 903 908

hospodár: Jozef Valerián, 0949 776 937

ZO BÁTOVCE:

ZO KOŠICE:

Predseda: Eduard Grega, 0918 791 789

Tajomník: Jaroslav Gasper, 055 642 5226

Osvetový referent: Dušan Dudjak, 0905 980 177

Zdravotný referent: Ing. Imrich Harman 0918 965 085, imrich.harman@svp.sk

Kočovný referent: Jozef Klucák, 0902 932 900

Predseda RK: Jaroslav Chovan, 0905 406 697

ZO BRETKA:

ZO TVRDOŠÍN:

ZO ORAVSKÝ PODZÁMOK:

Predseda: Holubčík Ján, 0918 980 809
Tajomník: MVDr. Koľada Jozef, 0908 940 617
Pokladník: Žitniaková Marta, 0915 490 746