91. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade

V dňoch 18.-23.5.2024 sa v Novom Sade v Srbsku konal 91. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh. Na tomto podujatí bola za účasti predsedu hospodárskej komory Vojvodiny, predsedu poľnohospodárskej komory Vojvodiny a predsedu Vojvodinského zväzu včelárov promovaná publikácia s názvom „Pcelarske zapovesti“. Autorom  je náš kolega Ing. Jaroslav Gasper, PhD.. Ide o preklad jeho publikácie „Včelárske prikázania“, ktorá u nás vyšla  už v dvoch vydaniach. Po cca 30 rokoch je to prvá slovenská včelárska knižka preložená  do cudzieho jazyka, v tomto prípade do srbčiny.

Chyby včelárov v skorej jari

AKÉ SÚ NAJČASTEJŠIE CHYBY VČELÁROV V SKOREJ JARI

Niektoré chyby, ktoré objavíme na jar, sú chybami predošlého obdobia, čiže minulého roka. Keď včelár nezakŕmil na jeseň, dôsledkom je, že mu teraz včely hladujú. Ak nepreliečil minulý rok, môžu mu nielen v septembri, ale ešte aj na jar vypadávať včelstvá na včelnici. Chyby z minulého roku tak zistí cez skorú jar. Aké sú časté chyby včelárov pri skorej jarnej práci?

NEODPRATÁVAŤ SNEH Z LETÁČOV Pokračovať v čítaní

Príručka pre žiadateľa na podporný rok 2023_2024

V zmysle  schváleného  Nariadenia vlády SR č. 10/2023  Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva na podporný rok 2023/2024 môžu včelári  požiadať prostredníctvom  svojich OZ o poskytnutie pri vykonávaní nasledovných opatrení v podpornom roku  2023/2024, pričom  podporný rok  2023/2024  podľa nového NV SR začne 01.08.2023 a skončí 31. júla 2024.  Pokračovať v čítaní