Pozvánka na online konferenciu

Vážený pán Jaroslav Gasper,

rád by som Vás a všetkých členov a členky Asociácie včelárov Slovenska pozval na blížiacu sa online konferenciu zameranú na ochranu včiel a opeľovačov, tzv. Týždeň opeľovačov v EÚ 2021. Séria virtuálnych udalostí je organizovaná v dňoch 27. – 30. 9. 2021 Európskym parlamentom, Európskou komisiou, Radou E Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutia Rady AVS 10.júna 2021

Zasadnutie RADY AVS 10.6.2021 –on-line forma

Zápisnica

Rokovanie otvoril a viedol tajomník AVS Jaroslav Gasper

Po privítaní členov Rady AVS prečítal návrh programu:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Voľba komisií (návrhová, mandátová), predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia.
 3. Žiadosť o schválenie podpory v podpornom roku 2021/2022 a čerpanie prostriedkov z NPSRSV
 4. Členstvo v SPPK a odvádzanie členského do tejto inštitúcie
 5. Návrhy odmien pre funkcionárov AVS v rámci koordinácie za obdobie 2020-2021
 6. Návrh novej členskej prihlášky
 7. Zasadnutie SV
 8. Príprava Snemu
 9. Rôzne – kniha veterinárnych úkonov
  – členské preukazy

Pokračovať v čítaní

OBEŽNÍK Č.1/2021

Obežník č. 1/2021

 

 1. Žiadosti o čerpanie prostriedkov z NPSRSV na podporné obdobie 2021 – 2022, prosím odovzdať tajomníkovi AVS do 20. mája 2021. Poslať na e-mail: jgasper@seznam.cz.
 2. Kurz AÚVL aj ostatné kurzy sú stále pozastavané. Každá ZO nech pošle tajomníkovi koľko nových AÚVL by poslala na školenie začínajúcich AÚVL. Potrebujeme aspoň 20, aby sme v rámci AVS urobili dvojdňové školenie pre úplne nových AÚVL.
 3. Nakúpené veci do termínu 30. marca 2021, určené na preplatenie, už mali byť odovzdané.
 4. Nakúpené techn. veci a akcie realizované od 1. apríla 2021, treba odovzdať tajomníkovi AVS najneskôr do 20. júna. Informujte o tom svojich členov, aby si k tomu prispôsobili nákupy.
 5. Nezabudnite odovzdať nákupy liečiv pre ZO a sprievodné doklady o kočovaní na preplatenie. Tiež do termínu 20 jún 2021.
 6. Zdokladovať platba sa dá jedine výpisom účtu z banky, alebo potvrdením o transakcii s pečiatkou banky a podpisom pracovníka banky a bločkom z pokladne (výdavkové a príjmové bločky). Chcem vás poprosiť, aby ste mi už prestali posielať výpisy a potvrdenia z banky vytlačené doma cez internet banking. PPA neuznáva tieto doklady. A robte si kópie, ktoré si uchovajte 5 rokov od nákupu.
 7. V ZO môžete aj čerpať podľa § 5 ods. (1) s) NV 337/2019, zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.
 8. Čerpanie podľa § 5 ods. (1) s) NV 337/2019 za celú AVS mali minulý rok schválené traja predstavitelia – tajomník, pokladník a správca webu.
 9. Po rokovaní predstavenstva AVS, bude navrhnuté zvolanie Rady AVS v priebehu mesiaca máj.

 

Ing. Jaroslav Gasper
tajomník a zastupujúci predseda AVS

Publikované v 2021

Termíny na odosielanie podkladov pre podporné obdobie 2020/2021

Dôležité termíny!

Žiadosti o preplatenie zrealizovaných opatrení v podpornom roku  2020/2021 zasielajte na Sekretariát SV v čo najkratšom termíne po ich realizácii (najlepšie ihneď), avšak najneskôr do  nasledovných termínov:
Žiadosti o preplatenie zrealizovaných opatrení, ktoré budú zrealizované jednotlivými žiadateľmi  v termíne od 1.8.2020 do 31.12.2020 musia byť doručené na SÚ SV najneskôr  do 31. 01. 2021.
Žiadosti o preplatenie už zrealizovaných opatrení, ktoré budú zrealizované jednotlivými žiadateľmi v termíne  od 01.01.2021 do 31.03.2020  musia byť doručené na SÚ SV najneskôr do 30. 04. 2021.
Žiadosti o preplatenie už zrealizovaných opatrení, ktoré boli zrealizované jednotlivými žiadateľmi v termíne od 01.04.2021 do 30.06.2021 musia byť doručené na SÚ SV najneskôr  do 10. 07. 2021.

KONTAKTY ZO BARDEJOV

ZO BARDEJOVSKÍ VČELÁRI:

Predseda: Ján Šoltýs, jan.solty206@gmail.com, 0905 778 546

Tajomník: Ľubomír Vajda, lubovajda@gmail.com, 0944 544 099

Členovia výboru:

Ing. Miroslav Jajko, 0905 671 822

Mgr. František Maxim, 0948 870 774

Miroslav Labaš, 0907 953 837

Jozef Sendek, 0948 003 858

Revízna komisia: Ing. Martin Kuncik, 0944 125 126