Kontakty ZO Košice

Predseda: Michal Šimko, 0948 030264, michalsimko1@gmail.com

Tajomník: Jaroslav Gasper, 055 642 5226,  jgasper@seznam.cz

Osvetový referent: Dušan Dudjak, 0905 980 177

Zdravotný referent: Imrich Harman, 0918 965 085, imrichharman6@gmail.com

Kočovný referent: Jozef Kľučár, 0902 932 900

Člen výboru: Milan Toth, 0915 219 124

Predseda RK: Peter Jurdák, 0904 605 480

Členovia KRK:

Eduard Grega

Peter Lacko