Kontakty ZO Košice

Predseda: Eduard Grega, 0918 791 789

Tajomník: Jaroslav Gasper, 055 642 5226,  jgasper@seznam.cz

Osvetový referent: Dušan Dudjak, 0905 980 177

Zdravotný referent: Imrich Harman, 0918 965 085, imrichharman6@gmail.com

Kočovný referent: Jozef Kľučár, 0902 932 900

Predseda RK: Jaroslav Chovan, 0905 406 697

Člen RK: Peter Jurdák, 0904 605 480

Člen RK: Gustáv Černik 0905 619 929

Člen výboru: Milan Kopco, 0905 936 982

Člen výboru: Milan Toth, 0915 219 124