Obežník č. 1/2024

1. Pozývame vás na VČS, ktorá sa uskutoční 9. marca 2024 v KE v aule UVLF Komenského 73 – pavilón č. 34. Parkovať sa dá autami v blízkom okolí UVLF ale aj priamo v areáli univerzity. Zo stanice sa tu dá dostať električkami č. 2 a 3 chodí tam aj električka č. 1 a 6. Je to konečná zastávka „Havlíčkova“.

Navrhovaný program: Prezentácia o 8.30 hod. Otvorenie schôdze 9.00 hod., voľba komisií, hodnotiaca správa za rok 2023, správa o hospodárení za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024, správa revíznej komisie, objednávanie liečiv, plánovanie nákupu techn. prostriedkov, diskusia, správa mandátovej komisie, schválenie uznesenia a záver.

 

2. Ak si ešte niekto neprevzal dotácie, je posledná možnosť na prevzatie.

 

3. Objednávku na lieky treba odovzdať MVDr. ĽUdovítovi Kaiserovi (Liekyavs@gmail.com) a žiadosť o čerpanie prostriedkov 2024 – 2025 na techn. veci tajomníkovi Gasperovi. Posledný termín je na VČS. Vypĺňanie objednávky a žiadosti o čerpanie prostriedkov sú predmetmi rokovania v rámci programu VČS. Preto ich odovzdávajte až po prerokovaní v rámci programu VČS.

 

4. Všetky žiadosti o refundáciu nákladov za zrealizované opatrenia musia byť na Sekretariát SV doručené nasledovne:

Doklady za opatrenia realizované od 01.01.2024 do 31.03.2024 musia byť doručené na Sekretariát SV do 20.04.2024.

Doklady za opatrenia realizované realizované od 01.04.2024 do 30.06.2024 musia byť odovzdané do 03.07.2024.

Pri nákupe odporúčame platiť buď v hotovosti – vtedy prikladáte k žiadosti kópiu príjmového pokladničného dokladu. Ďalšou možnosťou je dodávka tovaru na dobierku s platbou pri preberaní tovaru – vtedy predkladáte kópiu dokladu o úhrade, ktorú dostanete pri preberaní dobierky na pošte alebo od kuriéra – doklad od kuriéra musí obsahovať aj číslo zásielky..

Ak platíte za nákup prevodom z Vášho účtu – je potrebné predložiť kópiu Vášho výpisu z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby, či doklad o transakcii stiahnutý z internetu – takéto doklady o úhrade PPA SR neuznáva).

 

5. Vy čo máte e-mailové adresy s koncovkou …@azet.sk – buď vám to hádže do spamov alebo vám to vôbec nezobrazuje nikde. Odprúčam zmeniť doménu, buď na seznam.cz alebo na gmail.com.

 Objednávka liečiv 2024

Ziadost o cerpanie prostriedkov

 

 

  Michal Šimko v.r.                                                                  Ing. Jaroslav Gasper

  0948 030264                                                                                     055 6425 226

  michalsimko1@gmail.com                                                            jgasper@seznam.cz

OBEŽNÍK č. 5/2023

OBEŽNÍK č. 5/2023

 

 

Vážení členovia ZO AVS KE

 

1.Kto nemá ešte zaplatené členské na rok 2024 môže prísť zaplatiť členské dňa 4. 1. 2024 do včelárskej miestnosti na ul. Pri hati 1. Členské sa bude vyberať od 14.00 hod. do 15.30 hod.

Členské na r. 2024: 4 €/člen + 0,70 €/včelstvo. Kto má 10 rodín zaplatí 11 €. Nepovinné položky sú poistné 0,05 €/včelstvo, čas. Slovenský včelár 15 €. Prosím vás, vypočítajte si presne koľko budete platiť a doneste si presnú sumu. Členské môžete poslať aj na účet SK1365000000000010728708. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa vaše meno a za koľko včelstiev atď. Na žiaden iný účet neposielajte peniaze!

 

2.Budú sa vydávať finančné prostriedky za opeľovaciu činnosť 2023. Dotácia na jedno včelstvo činí 3,90 €. Nárok na dotáciu majú včelári, ktorí k dátumu 31. máj 2023

 

– boli evidovaní v CEHZ (CRHZ)

– mali v CEHZ evidované min. 1 včelstvo

– boli v CEHZ evidovaní ako členovia ZO AVS KE

 

Včelárom, ktorí nahlásili tajomníkovi číslo peňažného účtu, a majú zaplatené členské na rok 2024, bude tajomník priebežne posielať dotáciu na ich účty.

 

3. Včelárska miestnosť sa presťahovala o poschodie vyššie ako bola pôvodne. Čiže je na ul Pri hati č. 1 KE, na 2. poschodí. Tak isto v rohu ako bola aj tá pôvodná na 1. poschodí. Je presne nad ňou. Zo Staničného námestia tam ide autobus č. 27. Aj zastávka autobusu má názov „Pri hati“. Stoja tam ešte linky č. 18, 22, 25, 30, 36, 55, 71, 72.

 

3. Aerosolovanie včelstiev proti klieštikovi v okolí KE a PO vykonáva Juraj Karabinoš : 0903 880 737 až do 10. apríla 2024.

 

4. Ak má niekto nejaké doklady na preplatenie (za techn veci) zakúpené od 1. 10. do 31. 12. 2023 je nutné ich doručiť tajomníkovi najneskôr do 15. 1. 2024. Doklady s dátumom 1. 8. – 1. 10. 2023 mali byť doručené do 30. 10. 2023.

 

5. Prajeme vám spokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov a veselý štart do roku 2024, pevné zdravie vám, rodinným príslušníkom aj včelám.

 

  0948 030264                                                                                   055 6425 226

  Michalsimko1@gmail.com                                                                 jgasper@seznam

 

Obežník č. 4/2023

určené: členom AVS Košice                                                     V Košiciach 30. 10. 2023

 

                                                OBEŽNÍK č. 4/2023

 

1.Vážení členovia ZO AVS KE, bude sa vyberať členské na rok 2024. Členské sa bude vyberať v návštevníckom centre botanickej záhrady UPJŠ na Mánesovej ulici: 18. novembra 2023 /sobota/ od 14-tej do 16-tej hod. a v nedeľu 19. 11. 2023 od 12:00 hod. do 14.00 hod. Členské na r. 2024: 4 €/člen + 0,70 €/včelstvo. Kto má 10 rodín zaplatí 11 €. Nepovinné položky sú poistné 0,05 €/včelstvo, čas. Slovenský včelár 12 €. Prosím vás, vypočítajte si presne koľko budete platiť a doneste si presnú sumu. Kto sa nemôže v tieto dva dni dostaviť do BZ, môže zaplatiť členské predsedovi ZO AVS, ktorý tam bude prítomný počas celej doby výstavy. Členské môžete poslať aj na účet SK1365000000000010728708. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa vaše meno a za koľko včelstiev atď. Na žiaden iný účet neposielajte peniaze!

 

2. Budú sa vydávať finančné prostriedky za obdobie 1. 8. 2022 – 30. 7. 2023. Konkrétne techn. pomoc, aplikácia aerosolu, prehliadky včelstiev. Ak tajomník disponuje číslom bankového účtu, budú vám financie poslané na účet v novembri.

 

3. Finančné prostriedky za lieky sa budú vyplácať len 19. 11. 2023 od 12.00 hod. do 14.00 hod. zdravotníckym referentom v návštevníckom centre. Vydávať sa budú tým členom, ktorí mali lieky objednané cez ZO AVS a lieky si aj prebrali. Kto lieky nemal objednané cez ZO AVS, prípadne si objednané lieky nevyzdvihol a nezaplatil, tomu nemá byť za čo zaplatené.

 

3. Bude sa konať výstava v botanickej záhrade „Včelárstvo“ od 10. 11. 23 do 26. 11. 23. Hlavné výstavné dni s predajcami včelárskych potrieb a prednáškami sú v dňoch 18. -19. november 2023, kedy sa bude aj vyberať členské (poobede).

 

5. Aerosolovanie včelstiev proti klieštikovi v okolí KE a PO vykonáva Juraj Karabinoš : 0903 880 737

6. Prednášky v BZ – V sobotu 18.11.2023 o 9:30 hod. Zuzana Slivenská  – o apidomčeku v botanickej záhrade – nachádza sa v areáli BZ,
11:00 Anastázia Černáková – úľová terapia
12:00 Iveta Krajňáková – apiterapia v praxi
V nedeľu 19.11.2022 o 9:30 hod. to bude Jaroslav Gasper s témou Škodcovia včely medonosnej so zameraním na sršňa ázijského.

7. Ponúkame na prenájom včelársku garáž na Rožňavskej ul. s elektrikou. 80 €/mesiac.

 

 

Michal Šimko v.r.                                                                     Ing.Jaroslav Gasper 

0948 030264                                                                            0556425226  

Michalsimko1@gmail.com                                                       jgasper@seznam

Obežník č. 3

Asociácia včelárov Slovenska ZO Košice
určené: členom AVS Košice                                                        V Košiciach 25. 12. 2022
Obežník č. 3
1. Tí čo ešte nemajú zaplatené členské na rok 2023 vo výške: 4€/člen + 0,70 €/včelstvo – sa bude vyberať v’našej včelárskej miestnosti, v dňoch 29. a 30. decembra 202 2 od
9 .00 do 11.30 hod. Kto má 10 rodín zaplatí 11,00 €. Nepovinné položky: poistné 0,05 €/včelstvo, časopis: „Slovenský včelár“ : 12 € – dvojmesačník. Členské je potrebné zaplatiť do 31. 12. 2022. Kto sa nemôže dostaviť, môže poslať členské na účet: SK1365000000000010728708, len nesmie zabudnúť do správy pre prijímateľa napísať meno a za koľko včelstiev, prípadne poistné a časopis.
2. Včelárska miestnosť pre vybavovanie agendy ZO AVS KE sa nachádza v bývalej
budove Inžinierskych stavieb, na ulici „Pri hati 1“. Patrí to pod obec „Sídlisko Ťahanovce“. Vstup je od splavu rieky Hornád. Je tam aj bránička pre peších a ďalej je vstup pre autá.
3. Dotácie sa budú vydávať na rovnakom mieste a čase ako sa bude vyberať členské.
Žiadame každého, aby si prišiel vybrať dotácie. Dotáciu za lieky (ktorí mali objednané a aj prevzali) vypláca MVDr. Kaiser: 0905 110967, kaiserludovit@gmail.com
4. Kto chce ošetriť včely proti klieštikovi aerosolovaním, nech sa obráti na pána
Karabinoša: 0903 880’737
Tí čo aerosolovali včely a majú na to aj Osvedčenie, nech mi donesú vyplnenú prílohu č. 26 Metodickej príručky…..dátum aerosolovania max. 31. 12. 2022!
Pozdravuje vás a praje príjemné prežitie sviatkov:
Michal Šimko v.r.                                                           Ing. Jaroslav Gasper
0948 030264                                                                 055 6425 226
michalsimko1@gmail.com                                             jgasper@seznam.cz