Vyhláška 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev

Vyšla nová vyhláška o identifikácii a registrácii včelstiev. Mania sa niektoré pravidlá a dátumy, ktoré treba dodržiavať:

  • každú zmenu počtu včelstiev, začatie a ukončenie chovu, zmenu údajov je potrebné nahlásiť do centrálneho registra včelstiev (CRV) do 7 dní
  • ročné hlásenie o stanovišti sa po novom do 5. septembra
  • kočovanie sa do CRV nahlasuje do 1. februára
  • plán kočovania sa nahlasuje do CRV a na RVPS najneskôr do 1. marca
  • stanovište včelstiev je potrebné označiť informačnou tabuľkou – viď príloha

Vyhláška 285-2017 O identifikácii a registrácii včelstiev