Príručka pre žiadateľa na podporný rok 2023_2024

V zmysle  schváleného  Nariadenia vlády SR č. 10/2023  Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva na podporný rok 2023/2024 môžu včelári  požiadať prostredníctvom  svojich OZ o poskytnutie pri vykonávaní nasledovných opatrení v podpornom roku  2023/2024, pričom  podporný rok  2023/2024  podľa nového NV SR začne 01.08.2023 a skončí 31. júla 2024.  Pokračovať v čítaní

Vyhláška 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev

Vyšla nová vyhláška o identifikácii a registrácii včelstiev. Mania sa niektoré pravidlá a dátumy, ktoré treba dodržiavať:

  • každú zmenu počtu včelstiev, začatie a ukončenie chovu, zmenu údajov je potrebné nahlásiť do centrálneho registra včelstiev (CRV) do 7 dní
  • ročné hlásenie o stanovišti sa po novom do 5. septembra
  • kočovanie sa do CRV nahlasuje do 1. februára
  • plán kočovania sa nahlasuje do CRV a na RVPS najneskôr do 1. marca
  • stanovište včelstiev je potrebné označiť informačnou tabuľkou – viď príloha

Vyhláška 285-2017 O identifikácii a registrácii včelstiev