OBEŽNÍK Č.1/2021

Obežník č. 1/2021

 

  1. Žiadosti o čerpanie prostriedkov z NPSRSV na podporné obdobie 2021 – 2022, prosím odovzdať tajomníkovi AVS do 20. mája 2021. Poslať na e-mail: jgasper@seznam.cz.
  2. Kurz AÚVL aj ostatné kurzy sú stále pozastavané. Každá ZO nech pošle tajomníkovi koľko nových AÚVL by poslala na školenie začínajúcich AÚVL. Potrebujeme aspoň 20, aby sme v rámci AVS urobili dvojdňové školenie pre úplne nových AÚVL.
  3. Nakúpené veci do termínu 30. marca 2021, určené na preplatenie, už mali byť odovzdané.
  4. Nakúpené techn. veci a akcie realizované od 1. apríla 2021, treba odovzdať tajomníkovi AVS najneskôr do 20. júna. Informujte o tom svojich členov, aby si k tomu prispôsobili nákupy.
  5. Nezabudnite odovzdať nákupy liečiv pre ZO a sprievodné doklady o kočovaní na preplatenie. Tiež do termínu 20 jún 2021.
  6. Zdokladovať platba sa dá jedine výpisom účtu z banky, alebo potvrdením o transakcii s pečiatkou banky a podpisom pracovníka banky a bločkom z pokladne (výdavkové a príjmové bločky). Chcem vás poprosiť, aby ste mi už prestali posielať výpisy a potvrdenia z banky vytlačené doma cez internet banking. PPA neuznáva tieto doklady. A robte si kópie, ktoré si uchovajte 5 rokov od nákupu.
  7. V ZO môžete aj čerpať podľa § 5 ods. (1) s) NV 337/2019, zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.
  8. Čerpanie podľa § 5 ods. (1) s) NV 337/2019 za celú AVS mali minulý rok schválené traja predstavitelia – tajomník, pokladník a správca webu.
  9. Po rokovaní predstavenstva AVS, bude navrhnuté zvolanie Rady AVS v priebehu mesiaca máj.

 

Ing. Jaroslav Gasper
tajomník a zastupujúci predseda AVS

Publikované v 2021