Schválenie žiadosti podľa NV135/2017 pre podporný rok 2016/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala dňa 14.11.2017 rozhodnutie o schválení podpory Združeniu SLOVENSKÁ VČELA vo výške 1 177 844,64€ . Výšku pomoci pre jednotlivé opatrenia ako aj menný zoznam príjemcov pomoci  si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

Rozhodnutie o vyplatení pomoci 1

Rozhodnutie o vyplatení pomoci 2

Schválenie žiadosti podľa NV135/2017 pre podporný rok 2017/2018

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala dňa 14.11.2017 rozhodnutie o schválení podpory pre organizáciu SLOVENSKÍ VČELÁRI v celkovej výške 141 461,52 €. Pôvodná výška žiadanej pomoci bola 157 469 €. Výšku pomoci pre jednotlivé opatrenia si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: SV – Rozhodnutie o poskytnutí pomoci 2017_2018