Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020 – platná od 1.11.2019

Vážení včelári,

Pre podporný rok 2019/2020 vypĺňajte tlačivá z aktuálnej príručky platnej od 1.11.2019 do 31.7.2020.!!!

Prirucka-pre-ziadatela-pre-podporny-rok-2019_2020_25.11.2019

Nariadenie-vlády-337_2019

Príloha-č.-6-Prezenčná-listina-vzdelávacej-aktivity-prednáška-alebo-seminár

Príloha-č.-7-Prezenčná-listina-vzdelávacej-aktivity-zabezpečenie-včelárskeho-krúžku

Príloha-č.-8-Prezenčná-listina-vzdelávacej-aktivity-letný-kurz-včelárstva

Príloha-č.-9-Prezenčná-listina-vzdelávacej-aktivity-vzdelávanie-v-oblasti-včelárstva-v-akreditovanom-vzdelávacom-programe Príloha-č.-10-Zabezpečenie-včelárskej-konferencie

Príloha-č.-11-Prezenčná-listina-vzdelávacej-aktivity-poskytovanie-poradenstva-alebo-konzultácie-v-oblasti-včelárstva

Príloha-č.-12-Zabezpečenie-exkurzie-pre-členov-včelárskeho-krúžku-na-školské-alebo-ukážkové-včelnice-v-Slovenskej-republike

Príloha-č.-13-Zabezpečenie-účasti-spoločníka-alebo-člena-včelárskeho-združenia-na-vzdelávacom-podujatí-v-oblasti-včelárstva

Príloha-č.-14-Publikačná-osvetová-alebo-propagačná-činnosť-súvisiaca-so-včelárstvom

Príloha-č.-15-Zabezpečenie-včelárskej-výstavy-včelárskej-súťaže-národného-alebo-medzinárodného-včelárskeho-podujatia

Príloha-č.-16-Nákup-výpočtovej-alebo-audiovizuálnej-techniky

Príloha-č.-17-Zabezpečenie-technických-pomôcok-alebo-zariadení-na-získavanie-spracovanie-alebo-skladovanie-včelárskych-produktov

Príloha-č.-18-Nákup-zariadenia-na-úpravu-stanovišťa-včelstva

Príloha-č.-19-Nákup-inštruktážnych-pomôcok-zariadení-alebo-materiálov-určených-na-použitie-v-rámci-včelárskeho-krúžku

Príloha-č.-20-Vybavenie-včelnice-strednej-vysokej-školy-vzdelávacej-inštitúcie-inej-inštitúcie

Príloha-č.-21-Vybavenie-ukážkovej-ekologickej-pokusnej-včelnice

Príloha-č.-22-Ochrana-včelstiev-úľov-alebo-včelárskych-zariadení-pred-poškodením-alebo-odcudzením

Príloha-č.-23-Monitorovanie-sezónneho-stavu-včelstiev

Príloha-č.-24-Zabezpečovanie-poskytovania-pomoci-pre-konečných-prijímateľov-pomoci

Príloha-č.-25-Nákup-veterinárneho-lieku-alebo-veterinárneho-prípravku

Príloha-č.-26-Aplikácia-veterinárneho-lieku-alebo-veterinárneho-prípravku-na-včelstvá

Príloha-č.-27-Aplikácia-veterinárneho-lieku-alebo-veterinárneho-prípravku-na-včelstvá

Príloha-č.-28-Nákup-zariadenia-na-aplikáciu-veterinárneho-lieku-alebo-veterinárneho-prípravku-na-včelstvá

Príloha-č.-29-Prehliadka-včelstiev-kočovné-stanovište

Príloha-č.-30-Prehliadka-včelstiev-kočovné-stanovište-–-súhrn-za-organizáciu

Príloha-č.-31-Prehliadka-včelstiev-trvalé-stanovište

Príloha-č.-32-Prehliadka-včelstiev-trvalé-stanovište-–-súhrn-za-organizáciu

Príloha-č.-33-Nákup-izolátora-matky-včely-medonosnej-pre-včelstvo

Príloha-č.-34-Nákup-zariadenia-na-sezónny-presun-včelstiev

Príloha-č.-35-Sezónny-presun-včelstva-medzi-stanovišťami-včelstva

Príloha-č.-36-Sezónny-presun-včelstva-medzi-stanovišťami-včelstva-–-súhrn-za-organizáciu

Príloha-č.-37-Vypracovanie-projektu-zabezpečenia-efektívnych-pastevných-podmienok-včelstiev

Príloha-č.-38-Realizácia-projektu-zabezpečenia-efektívnych-pastevných-podmienok-včelstiev

Príloha-č.-39-Úhrada-nákladov-na-zabezpečenie-analýzy-včelárskych-produktov

Príloha-č.-40-Úhrada-nákladov-na-vytvorenie-alebo-dopĺňanie-databázy-údajov-o-lokálne-produkovaných-medoch

Príloha-č.-41-Nákup-včelích-matiek

Príloha-č.-42-Nákup-včelích-matiek-–-preberací-protokol

Príloha-č.-43-Nákup-najviac-piatich-nových-včelstiev-s-plemennou-matkou-kranskej-včely-pre-včelárskeho-začiatočníka

Príloha-č.-44-Nákup-včelstiev-s-plemennou-matkou-kranskej-včely-–-preberací-protokol

Príloha-č.-45-Nákup-najviac-piatich-nových-úľových-zostáv-pre-včelárskeho-začiatočníka

Príloha-č.-46-Vyhlásenie-konečného-prijímateľa-pomoci

Príloha-č.-47-Čestné-vyhlásenie-a-záväzok

 

 

Rozdelenie dotácie z NV na jednotlivé opatrenia

Priatelia včelári,

Dňa 9.12.2017 sa v Ružomberku konalo stretnutie vedenia AVS a zástupcov základných organizácii. Cieľom stretnutia bolo vysvetliť celú genézu vzniku a spôsobu čerpania dotácii podľa nariadenia vlády č.135/2017. Keďže už na začiatku vzniku AVS padlo rozhodnutie čerpať samostatne bez Združenia Slovenská včela, bolo potrebné vytvoriť nové združenie, cez ktoré by bolo možné dotácie čerpať. Po mnohých stretnutiach a rozhovoroch vzniklo nové občianske združenie Slovenskí včelári. Pokračovať v čítaní

Schválenie žiadosti podľa NV135/2017 pre podporný rok 2016/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala dňa 14.11.2017 rozhodnutie o schválení podpory Združeniu SLOVENSKÁ VČELA vo výške 1 177 844,64€ . Výšku pomoci pre jednotlivé opatrenia ako aj menný zoznam príjemcov pomoci  si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

Rozhodnutie o vyplatení pomoci 1

Rozhodnutie o vyplatení pomoci 2