Pozvánka na online konferenciu

Vážený pán Jaroslav Gasper,

rád by som Vás a všetkých členov a členky Asociácie včelárov Slovenska pozval na blížiacu sa online konferenciu zameranú na ochranu včiel a opeľovačov, tzv. Týždeň opeľovačov v EÚ 2021. Séria virtuálnych udalostí je organizovaná v dňoch 27. – 30. 9. 2021 Európskym parlamentom, Európskou komisiou, Radou E Pokračovať v čítaní

Zoznam chovateľov včelích matiek, rok 2019

Vážení včelári!

Uverejňujeme zoznam chovateľov matiek združených v „Združení chovateľov včelích matiek slovenskej kranskej včely“, ktorí súhlasili so zverejnením svojich údajov.

Ak by ste si chceli uplatniť dotáciu na kúpené matky (máte ich naplánované vo svojich ZO) je potrebné sa riadiť „Príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2018/2019“, ktorá vychádza z NV 135/2017. Podľa tejto príručky prijímateľ pomoci musí predložiť prílohy č. 35 a č. 36, kópiu evidenčného lístku matky a doklady preukazujúce zakúpenie včelích matiek, napr. pokladničný doklad. Matky zakupujte len od tých chovateľov včelích matiek, ktorým bol vydaný dekrét šľachtiteľského alebo rozmnožovacieho chovu. To, že sú chovatelia matiek zverejnení, neznamená, že im bol vydaný dekrét. Dotácia sa môže uplatniť len na matky zakúpené od slovenských chovateľov matiek s dekrétom a len na slovenské uznané línie. Sú to tieto línie uznané na SR: Tatranka, Košičanka, Mošovčanka, Carnica Sokol,ŠaHANKA, Vojničanka, Sitňanka a Vigor.

Môžu byť chovatelia matiek, ktorí nepožiadali o zverejnenie a bude im vydaný dekrét, a tým pádom môžu tiež distribuovať včelie matky.

Ing. Jaroslav Gasper, tajomník ZCHVMSKV

Šľachtiteľské chovy:

Por. č.

Meno a adresa chovateľa

Rozchov.línia

Nadm.v.

1.

Kiss Alexander

Hontianska 57, 936 01 Šahy

0903 459684, apisfarmanna@gmail.com

Šahanka

157

2

Marusinecz Attila

Cintorínska 1059, 946 34 Bátorove Kosihy

0905/236 094,

Vojničanka

200

3

Páchnik Ján

Kamenná 4, 969 01 Banská Štiavnica

0905 429957, 0902 533017

Sitňanka

650

4

Sokol Vladimír

Lúčna 546/4, 086 41 Raslavice

+421949819754, carnicasokol@gmail.com

Carnica Sokol

450

760

Rozmnožovacie chovy:

5

Balvan Ladislav, 013 15 Fačkov 80, pošta Rajecká Lesná, 0903 504129, lbalvan@slovanet.sk

Vigor, Mošovčanka

550

6

Čiernik Jozef

Oravská Jasenica 106, 043 5525101, 0911 070 755, 0902 542 916

Carnica Sokol

650

7.

Durňak Vladimír

Tyršova 4, 066 01 Humenné

0905 638 357, vladimirdurnak@zoznam.sk,

Vučko
Sklenár

100

350

8.

Foťko Gabriel

Puškinova 1148/17 09101 Stropkov

0904 492805, strela.g@centrum.sk

Vlastná, Vučko

300

9.

Gál Ľudovít

Šumina 392, 95173 Jelenec

0905 157684, gal@vcelari.sk

Mošovčanka

Šahanka

Sklenár

200

10.

Grega Eduard

Čičky Majer 11, 040 23 Košice, 0918 791789

vlastná

350

550

11.

Hôžďala Ján

Skalica, Mallého 3, 90 901

0903 675343,

Singer

Carnica Sokol

220

12

Hužvár Martin
Prievidzska 12, 040 11 Košice, 055 6422756, 0918 843140, mh4321@mail.t-com.sk

Carnica Sokol, SKlenár

180

13.

Janco Milan

Janka Kráľa 1097, Púchov 020 01. 0903 108810

janco@stonline.sk

Sklenár, singer

265

14.

Kočan Ján

Lieskova 23, 066 01 Humenné

Tel.: 057/775 34 71; MT: 0915/514927;

e-mail:petros1@post.sk

Carnica Sokol

Košičanka,

Singer

180

15

Kollár Dušan

Sokolovská 2152/24, 934 01 Levice

+421903795356, kolladusanvc@gmail.com

Vlastná

sklenár

225

16.

Leitner Igor

97664 Beňuš č. 434, 0918 333972
igor.leitner@gmail.com,

vlastná

570

17.

Leporis Ján, Ing.

Skrytá ul. č. 3, 971 01 Prievidza,

046 5405268, 0903 251894, jleporis@gmail.com

Carnica Sokol,

Mošovčanka

280

18.

Lešiga Jozef

065 31 Jarabina

052 4361252, 0905 355815, jozeflesiga@gmail.com

Carnica Sokol

590

19

Lukáč Vasil

Krajné 313, 91616 okr. Myjava, 0917 783963, 0907 159680,vaslukmeister@gmail.com

Carnica Sokol

245

20

Maniak Martin

Bernolákova 18, 065 03 Podolínec

0903 124264, info@vceliematky.sk

Carnica Sokol

600

700

21.

Mlynarčík Stanislav, Ing.

Energetikov 5, 969 01 Banská Štiavnica

0907 711366, 0903 711360, stmlynarcik@gmail.com

Sitňanka

580

22

Navrátil Václav, Ing.

Záhradná 45, 90026 Slovenský Grob, 0907 712037,

hevazun@gmail.com

Mošovčanka, Singer

140

23.

Novosádová Anna, Ing.
951 81 Nemčiňany 174,

0915 217195, an@svet-vciel.sk

Vigor, Sklenár,

130

24

Orem Jozef

Horné Mladonice 49, 96 243 okr. Krupina

045 5595136, 0948 037584, oremovci@gmail.com

Carnica Sokol

450

25.

Paulen Jozef

Horné Chlebany 102, 95631 Krušovce

0905 933603

Singer, sklenár

220

26.

Priehoda Milan

V.B. Nedožerského 5/3, 972 12 Nedožery-Brezany

0902 630310, 046 5485190

Carnica Sokol,

Mošovčanka

250

27.

Riegel Alexander
951 23 Lukáčovce 183

0905 323809, 037 7829115
Alexander.riegel@pobox.sk

Sklenár,

vlastná

189

28.

Sárkány Zoltán Ing.

Slnečná 579/28, 924 01 Galanta, 0918452609

vceliematky@gmail.com

Carnica Sokol

Singer

118

29.

Sokol Ján,

Šambron 165, 065 45 Plavnica, 052 4383743, 0948 230328, 0903 982154, sokoljan@azet.sk

Vigor,

Carnica Sokol

700

30.

Štefaňák Jozef

956 05 Nitrianska Blatnica 28

0908 835145, stefanak.j@gmail.com

Carnica Sokol,

Vlastná – júlia

215

31.

Števko Marek

Tajovského 646/4, 962 63 Pliešovce, okr. ZV

0910 330483, marekstevko@azet.sk

Vigor

540

32.

Tóma Jozef

Mlynská 3, 053 11 Smižany, 0534431691

0904 532347, toma.jozef@post.sk

Tatranka

520

33.

Uhrin Jozef, Ing.

Rimavská 1650/4, 979 04 Rimavská Sobota

0949 174010, uhrinjozef@gmail.com

Vigor

Carnica sokol

240

34.

Uhrin Vladimír

Hlavná 187/2, 951 85 Skýcov, +421949186394

uhrinv@gmail.com

Vigor

Carnica sokol

440

35

Vasiľ Ján, Ing.

Kmeťka 2091/17, 0907 079810

Vasil.Jan1@gmail.com

Carnica Sokol

450

750

36

Vrábel Zdenko Ing.

Vodárenská 136, 92101 Piešťany

zdenko.vrabel@gmail.com

Vigor

Singer

162

37.

Zárecký Ladislav

Slnečná 579/28, 924 01 Galanta, 0904 206059, ladislavzarecky5890@gmail.com

Slovinka, Carnica Sokol

118

38.

Žilka Rudolf Ing.

Klížske Hradište 178, Veľký Klíž 958 45

0917 479566, nvcelar@post.sk

Carnica sokol

260

Výstava s názvom „VČELÁRSTVO“ v hlavnom meste východu – v Košiciach.

Vážení včelári.

Opäť vás pozývame na východ Slovenskej republiky do Košíc. Košice okrem zaujímavej Hlavnej ulice v strede Košíc, sú známe aj dvoma rozlohou najväčšími záhradami na SR a aj v strednej Európe. Jednou je ZOO, ktoré je na rozlohe 288 ha a druhou Botanická záhrada s rozlohou 30 ha. V tej druhej sa v dňoch 19. – 25 11. 2018 uskutoční výstava s názvom „Včelárstvo“. Pozývame vás na návštevu aj s rodinami a známymi hlavne na dva dni a to 17. a 18 november. V tieto dni bude najviac vystavovateľov aj pravdaže aj návštevníkov, kde sa môžete stretnúť so svojimi známymi. 17. novembra bude prednáška na tému „Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka“ – prednáša Ing. Juraj Majtán PhD a 18. 11. 2018 (nedeľa): „Začínajúci včelári“ – Miroslav Kozma. Prednášky začínajú o 14.00 hod.

Počas tejto soboty a nedele sme pripravili v spolupráci so ZO AVS nasledujúce aktivity:

· Ukážky výroby medovníkov, ich zdobenie a predaj – hosť : Dana Madejová (17.11. 2018)

· Prehliadka diel zaradených v súťaži „Medové pokušenie“ – o najkrajší medovník

· Degustácia medov našich včelárov – do 20 vzoriek (17. a 18. 11. 2018)

· Ochutnávka a hodnotenie medov prihlásených na priznanie označenia Slovenský med (53 vzoriek) – 17. 11. 2018

· Ochutnávka lokálnych jednodruhových medov z ostrova Thasos – Grécko ( 6 vzoriek ) – 17. 11. 2018

· Prehliadka výtvarných prác detí motivovaných včelárskou tematikou

· Prednáška Ing. Juraj Majtán PhD. : „Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka“ (sobota 17. 11. 2018 o 14 00 hod)

· Prednáška Miroslav Kozma : „Začínajúci včelári“ (nedeľa 18. 11. 2018 o 14 00 hod)

· Práca s včelím voskom a ponuka výrobkov

· Burza včelárskych potrieb, výrobkov a produktov – predaj včelárskeho a príbuzného tovaru

· Záujem o priestor na prezentáciu firiem a jednotlivcov zaoberajúcich sa včelárskou problematikou je potrebné ohlásiť záväzne do 31. 10. 2018 na doleuvedené kontakty (mail a t.č.). Prednostne budú akceptované požiadavky na priestor tých partnerov, ktorých výrobky budú zapožičané na dobu trvania výstavy a budú súčasťou expozície. Ponuku exponátov je veľmi účelné vopred dohodnúť a predmety doručiť do botanickej záhrady najneskôr do 7. 11. 2018 Máme záujem prezentovať aktuálne aj historické predmety súvisiace akokoľvek s včelárskou problematikou.

· Účasť odsúhlasených vystavovateľov a zaujatie priestoru na ich prezentáciu sú bezplatné.

· Počas celého trvania výstavy bude zabezpečená komunikácia s verejnosťou (jednotlivcami), ponuka medov a produktov a budú k dispozícii lektori určení na sprevádzanie skupinových návštev.

· Podrobnejšie informácie poskytnú spoluorganizátori výstavy Robert Gregorek a Andrea Fridmanová:

· mail: robert.gregorek@upjs.sk t.č.: 0911 707749, 0905 427318,

· andrea.fridmanova@upjs.sk 0917 137463

plagát včelárstvo 2018

Návrh na zmenu v systéme vyplácania podpory v segmente včelárstva

 

Na podklade oprávnených požiadaviek chovateľov včiel a rôznych nejasností pri vyplácaní podpory chovateľom včiel na Slovensku žiadame o vykonanie zmeny v legislatíve tak, aby už v podpornom roku 2018/2019 sa podpora dostávala k chovateľom včiel. Preto navrhujeme novelu NV č. 135/2017 nasledovne:

1/ § 2 doplniť písmeno d/ o druhú vetu v znení: Konečný prijímateľ pomoci môže čerpať podporu do výšky pomoci v prepočte na počet chovaných včelstiev

2/ § 4 doplniť o písmeno p/ v znení: ak konečný prijímateľ pomoci nekočuje na úpravu trvalého stanovišťa može čerpať pomoc vo výške 3 Eura na včelstvo

3/ § 5 ods. 2 doplniť o písmeno f/ v znení: pomoc uvedená v § 5 ods. 2 písm. a, b, c, môže byť konečnému prijímateľovi pomoci vyplatená paušálne.

Dôvody: Súčasný systém poskytovania pomoci, ktorý je účinný od roku 2007 je neprehľadný, pomoc sa k chovateľom včiel dostáva iba okrajovo, k drvivej väčšine chovateľov včiel sa nedostáva vôbec. Umožňuje financovanie takých činností, ktoré samotnému chovu včiel nie sú nijak nápomocné a nesmerujú k naplneniu cieľov Národného programu stabilizácie a rozvoja Slovenského včelárstva. Predpokladaná solidarita sa v praxi absolútne nerealizuje a nie je možné ani zistiť na aký účel a s akým výsledkom bola pomoc použitá.

V žiadnom prípade súčasný systém nie je pre chovateľov včiel motivujúci a včelársku verejnosť značne polarizuje.

Vzhľadom k tomu, že situácia vo včelárstve je maximálne napätá, žiadame navrhované zmeny boli platné a účinné už pri vyplácaní podpory v podpornom roku 2017/2018.

Veríme, že nášmu návrhu bude venovaná maximálna pozornosť a v krátkom čase bude kladne vybavený.

Ďakujeme.

V Tvrdošíne 11.09.2018 za AVS: Albert Gross – tajomník

JUDr. Gustáv Noga – splnomocnený zástupca AVS

Výzva na zmenu NV135-2017


Zápis zo stretnutia 12.9.2018