Kontakty ZO Prešov

Kontakty ZO AVS Prešov:

predseda:  Ing. Miroslav Kotulič, tel.: +421903895644, mail: miroslav.kotulic@gmail.com

tajomník: Kristián Knapík, tel.: +421949329622, mail: knapik.kristian@gmail.com

pokladník: Mgr. Milan Paňko, tel.: +421 902 555 720, milan17116@gmail.com

člen výboru: Ing. Anton Strapko, +421 944 020 845, asvcelarpresov@azet.sk

člen výboru: Velček Viliam, +421 905 212 544, vcelarvelcek@gmail.com

člen výboru: Jurek Jozef, +421 910 687 145, jozef.jurek1955@gmail.com

člen výboru: Romaňak František, +421 905 340 935, frantisek.romanak@post.sk

člen výboru: Magáč Jozef, +421 905 297 759, jozef.magac@gmail.com

člen výboru: Ing. Petrisko Jaroslav, +421 949 375 570, jaroslav.petrisko.st@gmail.com

člen výboru: Ing. Hudák Ján, +421 907 926 831, jan.hudak@hotmail.com

Kontrolná a revízná komisia:

predseda: Pekľanský Peter,0907181046, peter.pekly@gmail.com

člen: Uličný Pavol, 0944594556

člen: Gužík Imrich, 0948520706