Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS“) podľa § 6 ods. 2 písmena a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) vydáva pre regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS“), v súvislosti s ich kompetenciou podľa § 8 ods. 3 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z., usmernenie na poverenie, a rajonizáciu pre odborne spôsobilé osoby poverené na asistenciu úradnému veterinárnemu lekárovi pri odbere vzoriek a prehliadkach včelstiev na diagnostické účely chorôb včiel a včelieho plodu (ďalej iba „AÚVL“) pre rok 2017 a na potvrdzovanie sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev v rámci Národného programu eradikácie moru včelieho plodu v Slovenskej republike na roky 2016-2017.

Pokračovať v čítaní

Kočovný poriadok

Usmernenie presunu včelstva za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín: Kočovný poriadok.

 I. Všeobecné pokyny

1. Držitelia a majitelia včelstiev registrovaní v Centrálnom registri včelstiev Liptovský Hrádok (ďalej iba „CRV“) podľa platného znenia vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o registrácii včelstiev, môžu presúvať včelstvá za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín.

Vlastník alebo držiteľ včelstiev, už registrovaný v registri ako chovateľ včelstiev, môže presúvať včelstvá za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín pri splnení nasledovného základného postupu: kočujúci včelár

Pokračovať v čítaní