História ZO Kežmarok

V roku 1841 vznikol na Spiši Župný hospodársky spolok. Jeho zameraním bolo povzniesť poľnohospodársku výrobu vo všetkých oblastiach, okrem iných aj včelárstva.  V roku 1865 bola vytvorená jeho podsekcia v Kežmarku. Bolo to prvé známe včelárske organizované združovanie včelárov na Spiši. Šesťdesiate roky 19. Storočia boli rokmi, kedy sa včelárska organizácia v Kežmarku vypracovala na vedúce postavenie medzi včelárskymi organizáciami v Uhorsku. Vedúcou osobnosťou bol v tom čase Karol R. Máthey. Pokračovať v čítaní