Príručka pre žiadateľa na podporný rok 2024_2025

PPA oznamuje žiadateľom vo včelárskom programe, že zverejňuje Oznámenie pre žiadateľov k poskytovaniu podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva na podporný rok 2024/2025 a Príručku pre žiadateľa o poskytovaní podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva 2024/2025.

Príručka pre žiadateľa na podporný rok 2024-2025