OBEŽNÍK Č.7/2018

Priatelia včelári,

Prosíme Vás o spoluprácu pri tvorbe Organizačného poriadku AVS a Organizačnej štruktúry AVS, ktoré nám doteraz chýbajú. Vaše podnety a pripomienky nám posielajte čo najskôr, aby mohli byť zapracované a mohlo sa o nich hlasovať na pripravovanom sneme (február 2019).

Návrh organizačného poriadku AVS

Organizačná štruktúra – návrh

Pridaj komentár