Obežník č.2

členom AVS Košice                                                                  V Košiciach 14. 7. 2024

 

 

Pozvánka

 

1. Pozývame vás na Včelársku nedeľu, ktorá sa uskutoční 28. júla 2024 v obci Ruskov, v Pizzerii na futbalovom štadióne. Vč. nedeľa začína o 9:00 hod s prezentáciou členov ZO AVS KE od 8:30 hod.

Na akcii sa bude podávať guláš a pivo, ktorý bude pre členov ZO AVS KE zdarma. Každý člen sa pôjde zapísať do prezenčky a dostane tak žetón na guláš a pivo (kofolu). Nečlenovia platia za guláš 4 €.

Budú sa vydávať objednané lieky. Vydávať ich bude MVDr. Kaiser: kaiserludovit@gmail.com, 0905 110 967. Neprevzaté lieky sa ponúknu ďalším záujemcom.

Budeme veľmi radi keď si prichystáte presne financie na nákup liečiv podľa priloženého cenníka. Žiadame každého čo si objednal lieky, aby si ich prišiel prevziať. M1Aer nie je v ponuke u žiadnej z distribučnej firmy. Okrem M1Aer došli všetky objednané lieky.

Chystá sa aj kultúrny program. Môžete pozvať na akciu rodinných príslušníkov, známych, kolegov atď. Tu je možnosť na rozhovory o včelách ale aj nevčelách, prípadne sa zabaviť – bude hudba. Predaj včelárskych potrieb bude zabezpečený, tiež bufet.

 

2. Včelári včeláriaci v okrese KE-mesto majú mať urobené prehliadky na MVP do 31. augusta.

 

3. Cenník liečiv

 

Lieky

Predaj/ks

Avartin

3,95

Formidol

3,50

Gabon

0,75

Varidol

4

Varromed

32,6

Fumigačné pásiky

4,30

Ekovartin

7,5

Oxuvar

13,5

 

4. Nákup nových techn. prostriedkov môžte realizovať až od 1. 8. 2024

 

 

 

 

 

  Michal Šimko v.r.                                                                        Ing. Jaroslav Gasper

  0948 030264                                                                                     055 6425 226

  michalsimko1@gmail.com                                                                 jgasper@seznam.cz             

Obežník č. 1/2024

1. Pozývame vás na VČS, ktorá sa uskutoční 9. marca 2024 v KE v aule UVLF Komenského 73 – pavilón č. 34. Parkovať sa dá autami v blízkom okolí UVLF ale aj priamo v areáli univerzity. Zo stanice sa tu dá dostať električkami č. 2 a 3 chodí tam aj električka č. 1 a 6. Je to konečná zastávka „Havlíčkova“.

Navrhovaný program: Prezentácia o 8.30 hod. Otvorenie schôdze 9.00 hod., voľba komisií, hodnotiaca správa za rok 2023, správa o hospodárení za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024, správa revíznej komisie, objednávanie liečiv, plánovanie nákupu techn. prostriedkov, diskusia, správa mandátovej komisie, schválenie uznesenia a záver.

 

2. Ak si ešte niekto neprevzal dotácie, je posledná možnosť na prevzatie.

 

3. Objednávku na lieky treba odovzdať MVDr. ĽUdovítovi Kaiserovi (Liekyavs@gmail.com) a žiadosť o čerpanie prostriedkov 2024 – 2025 na techn. veci tajomníkovi Gasperovi. Posledný termín je na VČS. Vypĺňanie objednávky a žiadosti o čerpanie prostriedkov sú predmetmi rokovania v rámci programu VČS. Preto ich odovzdávajte až po prerokovaní v rámci programu VČS.

 

4. Všetky žiadosti o refundáciu nákladov za zrealizované opatrenia musia byť na Sekretariát SV doručené nasledovne:

Doklady za opatrenia realizované od 01.01.2024 do 31.03.2024 musia byť doručené na Sekretariát SV do 20.04.2024.

Doklady za opatrenia realizované realizované od 01.04.2024 do 30.06.2024 musia byť odovzdané do 03.07.2024.

Pri nákupe odporúčame platiť buď v hotovosti – vtedy prikladáte k žiadosti kópiu príjmového pokladničného dokladu. Ďalšou možnosťou je dodávka tovaru na dobierku s platbou pri preberaní tovaru – vtedy predkladáte kópiu dokladu o úhrade, ktorú dostanete pri preberaní dobierky na pošte alebo od kuriéra – doklad od kuriéra musí obsahovať aj číslo zásielky..

Ak platíte za nákup prevodom z Vášho účtu – je potrebné predložiť kópiu Vášho výpisu z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby, či doklad o transakcii stiahnutý z internetu – takéto doklady o úhrade PPA SR neuznáva).

 

5. Vy čo máte e-mailové adresy s koncovkou …@azet.sk – buď vám to hádže do spamov alebo vám to vôbec nezobrazuje nikde. Odprúčam zmeniť doménu, buď na seznam.cz alebo na gmail.com.

 Objednávka liečiv 2024

Ziadost o cerpanie prostriedkov

 

 

  Michal Šimko v.r.                                                                  Ing. Jaroslav Gasper

  0948 030264                                                                                     055 6425 226

  michalsimko1@gmail.com                                                            jgasper@seznam.cz

OBEŽNÍK č. 5/2023

OBEŽNÍK č. 5/2023

 

 

Vážení členovia ZO AVS KE

 

1.Kto nemá ešte zaplatené členské na rok 2024 môže prísť zaplatiť členské dňa 4. 1. 2024 do včelárskej miestnosti na ul. Pri hati 1. Členské sa bude vyberať od 14.00 hod. do 15.30 hod.

Členské na r. 2024: 4 €/člen + 0,70 €/včelstvo. Kto má 10 rodín zaplatí 11 €. Nepovinné položky sú poistné 0,05 €/včelstvo, čas. Slovenský včelár 15 €. Prosím vás, vypočítajte si presne koľko budete platiť a doneste si presnú sumu. Členské môžete poslať aj na účet SK1365000000000010728708. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa vaše meno a za koľko včelstiev atď. Na žiaden iný účet neposielajte peniaze!

 

2.Budú sa vydávať finančné prostriedky za opeľovaciu činnosť 2023. Dotácia na jedno včelstvo činí 3,90 €. Nárok na dotáciu majú včelári, ktorí k dátumu 31. máj 2023

 

– boli evidovaní v CEHZ (CRHZ)

– mali v CEHZ evidované min. 1 včelstvo

– boli v CEHZ evidovaní ako členovia ZO AVS KE

 

Včelárom, ktorí nahlásili tajomníkovi číslo peňažného účtu, a majú zaplatené členské na rok 2024, bude tajomník priebežne posielať dotáciu na ich účty.

 

3. Včelárska miestnosť sa presťahovala o poschodie vyššie ako bola pôvodne. Čiže je na ul Pri hati č. 1 KE, na 2. poschodí. Tak isto v rohu ako bola aj tá pôvodná na 1. poschodí. Je presne nad ňou. Zo Staničného námestia tam ide autobus č. 27. Aj zastávka autobusu má názov „Pri hati“. Stoja tam ešte linky č. 18, 22, 25, 30, 36, 55, 71, 72.

 

3. Aerosolovanie včelstiev proti klieštikovi v okolí KE a PO vykonáva Juraj Karabinoš : 0903 880 737 až do 10. apríla 2024.

 

4. Ak má niekto nejaké doklady na preplatenie (za techn veci) zakúpené od 1. 10. do 31. 12. 2023 je nutné ich doručiť tajomníkovi najneskôr do 15. 1. 2024. Doklady s dátumom 1. 8. – 1. 10. 2023 mali byť doručené do 30. 10. 2023.

 

5. Prajeme vám spokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov a veselý štart do roku 2024, pevné zdravie vám, rodinným príslušníkom aj včelám.

 

  0948 030264                                                                                   055 6425 226

  Michalsimko1@gmail.com                                                                 jgasper@seznam

 

Obežník č. 4/2023

určené: členom AVS Košice                                                     V Košiciach 30. 10. 2023

 

                                                OBEŽNÍK č. 4/2023

 

1.Vážení členovia ZO AVS KE, bude sa vyberať členské na rok 2024. Členské sa bude vyberať v návštevníckom centre botanickej záhrady UPJŠ na Mánesovej ulici: 18. novembra 2023 /sobota/ od 14-tej do 16-tej hod. a v nedeľu 19. 11. 2023 od 12:00 hod. do 14.00 hod. Členské na r. 2024: 4 €/člen + 0,70 €/včelstvo. Kto má 10 rodín zaplatí 11 €. Nepovinné položky sú poistné 0,05 €/včelstvo, čas. Slovenský včelár 12 €. Prosím vás, vypočítajte si presne koľko budete platiť a doneste si presnú sumu. Kto sa nemôže v tieto dva dni dostaviť do BZ, môže zaplatiť členské predsedovi ZO AVS, ktorý tam bude prítomný počas celej doby výstavy. Členské môžete poslať aj na účet SK1365000000000010728708. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa vaše meno a za koľko včelstiev atď. Na žiaden iný účet neposielajte peniaze!

 

2. Budú sa vydávať finančné prostriedky za obdobie 1. 8. 2022 – 30. 7. 2023. Konkrétne techn. pomoc, aplikácia aerosolu, prehliadky včelstiev. Ak tajomník disponuje číslom bankového účtu, budú vám financie poslané na účet v novembri.

 

3. Finančné prostriedky za lieky sa budú vyplácať len 19. 11. 2023 od 12.00 hod. do 14.00 hod. zdravotníckym referentom v návštevníckom centre. Vydávať sa budú tým členom, ktorí mali lieky objednané cez ZO AVS a lieky si aj prebrali. Kto lieky nemal objednané cez ZO AVS, prípadne si objednané lieky nevyzdvihol a nezaplatil, tomu nemá byť za čo zaplatené.

 

3. Bude sa konať výstava v botanickej záhrade „Včelárstvo“ od 10. 11. 23 do 26. 11. 23. Hlavné výstavné dni s predajcami včelárskych potrieb a prednáškami sú v dňoch 18. -19. november 2023, kedy sa bude aj vyberať členské (poobede).

 

5. Aerosolovanie včelstiev proti klieštikovi v okolí KE a PO vykonáva Juraj Karabinoš : 0903 880 737

6. Prednášky v BZ – V sobotu 18.11.2023 o 9:30 hod. Zuzana Slivenská  – o apidomčeku v botanickej záhrade – nachádza sa v areáli BZ,
11:00 Anastázia Černáková – úľová terapia
12:00 Iveta Krajňáková – apiterapia v praxi
V nedeľu 19.11.2022 o 9:30 hod. to bude Jaroslav Gasper s témou Škodcovia včely medonosnej so zameraním na sršňa ázijského.

7. Ponúkame na prenájom včelársku garáž na Rožňavskej ul. s elektrikou. 80 €/mesiac.

 

 

Michal Šimko v.r.                                                                     Ing.Jaroslav Gasper 

0948 030264                                                                            0556425226  

Michalsimko1@gmail.com                                                       jgasper@seznam

Obežník č. 3

Asociácia včelárov Slovenska ZO Košice
určené: členom AVS Košice                                                        V Košiciach 25. 12. 2022
Obežník č. 3
1. Tí čo ešte nemajú zaplatené členské na rok 2023 vo výške: 4€/člen + 0,70 €/včelstvo – sa bude vyberať v’našej včelárskej miestnosti, v dňoch 29. a 30. decembra 202 2 od
9 .00 do 11.30 hod. Kto má 10 rodín zaplatí 11,00 €. Nepovinné položky: poistné 0,05 €/včelstvo, časopis: „Slovenský včelár“ : 12 € – dvojmesačník. Členské je potrebné zaplatiť do 31. 12. 2022. Kto sa nemôže dostaviť, môže poslať členské na účet: SK1365000000000010728708, len nesmie zabudnúť do správy pre prijímateľa napísať meno a za koľko včelstiev, prípadne poistné a časopis.
2. Včelárska miestnosť pre vybavovanie agendy ZO AVS KE sa nachádza v bývalej
budove Inžinierskych stavieb, na ulici „Pri hati 1“. Patrí to pod obec „Sídlisko Ťahanovce“. Vstup je od splavu rieky Hornád. Je tam aj bránička pre peších a ďalej je vstup pre autá.
3. Dotácie sa budú vydávať na rovnakom mieste a čase ako sa bude vyberať členské.
Žiadame každého, aby si prišiel vybrať dotácie. Dotáciu za lieky (ktorí mali objednané a aj prevzali) vypláca MVDr. Kaiser: 0905 110967, kaiserludovit@gmail.com
4. Kto chce ošetriť včely proti klieštikovi aerosolovaním, nech sa obráti na pána
Karabinoša: 0903 880’737
Tí čo aerosolovali včely a majú na to aj Osvedčenie, nech mi donesú vyplnenú prílohu č. 26 Metodickej príručky…..dátum aerosolovania max. 31. 12. 2022!
Pozdravuje vás a praje príjemné prežitie sviatkov:
Michal Šimko v.r.                                                           Ing. Jaroslav Gasper
0948 030264                                                                 055 6425 226
michalsimko1@gmail.com                                             jgasper@seznam.cz

Obežník č.1 2022

určené: členom AVS Košice                                                         V Košiciach 30. 3. 2022

Obežník č. 1

 

 1. Pozývame vás na VČS, ktorá sa uskutoční 10. apríla 2022 v KE v aule UVLF – pavilón č. 34. Parkovať sa dá autami v blízkom okolí UVLF ale aj priamo v areáli univerzity. Zo stanice sa tu dá dostať električkami č. 2 a 4 a chodí tam aj električka č. 9. je to konečná zastávka „Havlíčkova“.

Navrhovaný program: Prezentácia o 13.40 hod. Otvorenie schôdze 14.00 hod., voľba komisií, hodnotiaca správa za rok 2021, správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022, správa revíznej komisie, diskusia, správa mandátovej komisie, schválenie uznesenia a záver.

 

 1. Ak si ešte niekto neprevzal dotácie (za lieky) a kalendáre a zápisníky, je posledná možnosť na prevzatie.

 

 1. Objednávku na lieky třeba odovzdať Ing. Imrichovi Harmanovi a žiadosť o čerpanie prostriedkov 2022 – 2023 na techn. veci tajomníkovi Gasperovi. POsledný termín je na VČS.

 

 1. Apimondia v meste Ufa (Rusko) je zrušená a bude v Turecku (24. august 2022). Ak máte záujem zúčastniť sa Apimondie obráťte sa na predsedu M. Šimka, kontakt pod obežníkom.

 

 1. Tí, ktorí požiadali o čerpanie prostriedkov 2021-2022 nakupujte a odovzdávajte tajomníkovi potrebné podklady k preplateniu okamžite po nákupe. Presný postup je tu: http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/category/zo-kosice/dotacie-zo-kosice/

 

 1. Dotácia za opeľovaciu činnosť je podľa stavu včelstiev v CEHZ k 31. máju bežného roka. Stav v CEHZ a postup při kočovaní si môžete pozrieť tu: http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/cehz/

 

 

Michal Šimko v.r.                                                                Ing. Jaroslav Gasper

0948 030264                                                                        055 6425 226

michalsimko1@gmail.com                                                  jgasper@seznam.cz

objednavka_lieky – vzor

Žiadosť o čerpanie prostriedkov1

 

Obežník č.3

určené: členom AVS Košice                                                           V Košiciach 22. 12. 2021

 

Obežník č. 3

 

 1. Včelárska miestnosť pre vybavovanie agendy ZO AVS KE sa nachádza v bývalej budove Inžinierskych stavieb, na ulici „Pri hati 1“. Patrí to pod obec „Sídlisko Ťahanovce“. Treba vojsť do areálu, vedľa vstupnej brány je veľký nápis „Autobazár“ a po prejdení cez nefunkčnú vrátnicu – bránu, vľavo je tá budova. Miestnosť je na poschodí, vpravo. Zo staničného námestia tam ide autobus č. 27. Aj zastávka autobusu má názov „Pri hati“. Stoja tam ešte linky č. 18, 22, 25, 30, 36, 55, 71, 72.

 

 1. Členské na rok 2022 vo výške: 4€/člen + 0,75 €/včelstvo sa bude vyberať v našej novej včelárskej miestnosti, viď. vyššie. Kto má 10 rodín zaplatí 11,50 €. Nepovinné položky: poistné 0,05 €/včelstvo, časopisy: „Slovenský včelár“: 12 € – dvojmesačník, „Moderní včelař“: 32,40 €- mesačník, „Odborné včelárske preklady“: 18 € – vychádzajú 2 ks v roku.

Vyberať členské sa bude v dňoch 29. a 30. decembra 2022 od 16.00 do 17.30 hod.

Členské je potrebné vyplatiť do 31. 12. 2021. Členom plánujeme v r. 2022 vydať      členské preukazy.

 1. Dotácie sa budú vydávať na rovnakom mieste a čase ako sa bude vyberať členské. Žiadame každého, aby si prišiel vybrať dotácie.

 

 1. Žiadosť o čerpanie prostriedkov 2021 – 2022 – tí, ktorí máte naplánované http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/2021/06/13/ziadost-na-podporny-rok-2021-2022/ už môžete kupovať. Po každom nákupe mi okamžite dodajte materiály k preplateniu. Presný postup je tu: http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/category/zo-kosice/dotacie-zo-kosice/

 

 1. Kto chce ošetriť včely proti klieštikovi aerosolovaním, nech sa obráti na pána Karabinoša: 0903 880 737

Tí čo aerosolovali včely a majú na to aj Osvedčenie, nech mi donesú vyplnenú  prílohu č. 26 Metodickej príručky…..

 1. Kto má záujem o Ekopol (na jarné ošetrenie) môže si ho kúpiť v deň vydávania dotácie vo vč. miestnosti.

 

 

Pozdravuje vás

Michal Šimko v.r.                                                                Ing. Jaroslav Gasper

0948 030264                                                                        055 6425 226

michalsimko1@gmail.com                                                  jgasper@seznam.cz

OBEŽNÍK č. 3/2020

Vážení členovia.

 1. Vzhľadom na situáciu aká je na Slovensku ohľadom vírusu Covid 19 a nemožnosť stretávania sa väčšieho počtu ľudí, bude sa vyberať členské na rok 2021 dvoma možnými spôsobmi.
  Prvá možnosť je v predajni u p. Pavúka na Poštovej 2 v Košiciach od 9.00 do 12.00 hod. v pracovných dňoch. Termín do 20. 11. 2020.
  Druhá možnosť je poslať členské na účet číslo SK1365000000000010728708 ale nesmiete pri tom zabudnúť napísať do správy pre prijímateľa meno a číslo z registra včelstiev. Výšku členského si každý vypočíta podľa tabuľky priloženej k obežníku. Tlačivo je potrebné vyplniť a po zaplatení členského odovzdať. Členské 4 € + 0,75 €/včelstvo musí zaplatiť každý člen. Ostatné položky sú nepovinné. Ak má niekto 10 včelstiev a neobjednáva si nič navyše, tak zaplatí 11,5 €.
  Vyplnené tlačivo členského na rok 2021 buď odovzdáte spolu s platbou p. Pavúkovi alebo po prevode peňazí na vyššie uvedený účet, mi pošlete tlačivo e-mailom naspäť a dobre je tam dopísať kedy ste urobili prevod, vklad na účet a pod. Tlačivo mi môžete aj hodiť do schránky alebo poslať poštou na adresu Jaroslav Gasper, Humenská 10/A, 040 11 Košice.
  Prosím o uhradenie členského do 20. 11. 2020. Potom sa už budú robiť objednávky na časopisy a kalendáre. Ostatní už bez možnosti objednania časopisov, môžu zaplatiť členské až keď bude vyplácaná dotácia za opeľovanie /december 2020/.
 2. Včelári, ktorým došli finančné prostriedky za techn. veci, prehliadky včelstiev, sezónny presun včelstiev, kúpa úľovej zostavy môžu prísť zaplatiť členské tajomníkovi na Humenskú 10/A a zároveň prevziať finančné prostriedky. Medzi 9.00 a 11.30 hod. do 17. 11. 2020. Okrem 14. 11. 2020, kedy budem vypnutý– robím on line prednášky
 3. Finančné prostriedky za lieky bude vyplácať zdravotný referent Imrich Harman 0918 965 085, imrichharman6@gmail.com, u p. Pavúka v čase prijímania členského, napísaného vyššie v tomto obežníku.
 4. Aerosolovanie v okolí KE a PO vykonáva Juraj Karabinoš : 0903 880 737
 5. Včelári, ktorí robia aerosolovanie s VAT 1 a chcú, aby sa im to preplácalo sa môžu preškoliť: vcelari.sosbanbb.skNa tomto linku sa môžu prihlásiť aj úplne noví, ktorí ešte nemajú žiadny certifikát na aerosolovanie.
 6. Pri nákupe naplánovaných technických vecí sa držte termínov na odovzdanie. Zakúpené veci v termíne od 1.8.2020 do 31.12.2020 musia byť doručené na sekretariát najneskôr  do 31. 01. 2021.

Členské 2020

AVS_dotacie+2019_2020+KE

 

Eduard Grega v.r.                                                                              Ing. Jaroslav Gasper

0918 791789                                                                                      055 6425 226

eduard.grega@gmail.com                                                                    jgasper@seznam

 

OBEŽNÍK č. 2/2020

OBEŽNÍK č. 2/2020

 

 1.        Vážení členovia, pozývame vás na „Včelársku nedeľu“, ktorá sa uskutoční 26. júla 2020 na našom starom „fleku“ v Trebejove. Začiatok je cca o 9.00 hod. Vlaky idú z KE každú chvíľu do Trebejova: 7.18, 7.36, 7.45, 8.07,8.36, 9.27 hod. Aj naspäť sa bezpečne dostanete vlakom do KE: 12.28, 13.10, 13.25, 14.08, 14.29,15:10…..keby ste autá nechali doma alebo sa na jednom aute zviezli viacerí, bolo by to lepšie aj pre prírodu.
 2.        Na vč. nedeli sa budú vydávať liečivá pre včely, podľa objednávok členov. Prosíme členov, aby mali pri sebe viacej drobných peňazí, pri platení za lieky, lebo ten čo bude vydávať lieky oproti peniazom, nemusí mať dostatok drobných na výdaj, pokiaľ sa bude platiť len papierovými bankovkami. Kto si z vážnych dôvodov nemôže prebrať lieky, nech pošle niekoho za seba na prevzatie liekov. Kontakt na zdravotného referenta imrichharman6@gmail.com, 0918 965085. Každý kto si objednal lieky je povinný ich aj prevziať. Ak predsa len niekto neprevezme lieky na vč. nedeli – lieky sa ponúknu ďalším záujemcom a ak sa ich nepodarí odpredať, je včelár povinný zaplatiť za lieky, ktoré si objednal a neprevzal.
 3.       Bude možnosť zakúpenia včelárskych pomôcok – p. Majerník a p. Pavúk.
 4.       Bude sa podávať guláš a pivo v cene 1 €. A bude prichystaný aj bufet s nealkom a možno aj s alkom. Takže autá nechajte doma radšej.
 5.       Výstava „Apislavia“ /sept. 2020/ v Minsku sa neuskutoční.
 6.       Včelárom, ktorí majú stanovištia včelstiev v okrese KE—mesto, sa v mesiaci august urobia prehliadky na MVP na základe podpísanej zmluvy s RVPS KE- mesto. Môžete sa nakontaktovať na svojich AÚVL. Kvôli MVP sú uzatvorené obce Rozhanovce, Trsťany, Chrastné, Čižatice, Šebastovce, Haniska, Geča, Kokšov-Bakša, Valaliky, Obišovce, Kysak, Sokoľ, Trebejov, Malá a Veľká Lodina.
 7.       Opätovne sa musí podľa Vyhlášky 285/2017 § 3, ods. 3, nahlásiť počet včelstiev do CEHZ na predpísanom tlačive. Toto tlačivo je povinný vyplniť každý včelár a odoslať na CEHZ do Žiliny do 5. septembra bežného roku. V prílohe máte vzor tohto tlačiva. Vyplnené tlačivo odovzdajte cestou dôverníkov alebo AÚVL alebo členov výboru tajomníkovi J. Gasperovi. Každé stanovište musí byť vyplnené na jednom tlačive. Nemôžete dať na jedno tlačivo dve stanovištia. Toto tlačivo má podpísať AÚVL a urobte si kópie z toho dôvodu, že minulý rok na CEHZ sa vôbec neunúvali upraviť podľa týchto tlačív počty včelstiev a tak potrebujeme nejaký doklad, že im to bolo odoslané. Ten budem mať ja, ale u vás bude doma kópia podpísaná AÚVL. AK by nám RVPS vydala verifikačné  tlačivá budem o tom informovať AÚVL. AÚVL zároveň vyplnia prílohu č. 31, je prílohou tohto obežníka.
 8.      Včelárska výstava sa uskutoční v BZ UPJŠ Košice v dňoch 6. 11. 2020 – 22. 11. 2020.
 9.      S nakupovaním naplánovaných technických vecí /sú na webe AVS/ môžete začať od 1. 8. 2020, kedy začína nové podporné obdobie 2020 – 2021. Propozície súťaže o najlepší slovenský med a uhradenie nákladov s tým spojených je opísané v čas. „Slovenský včelár“ na str. 10.

 

 

Eduard Grega v.r.                                                                       Ing. Jaroslav Gasper PhD.

0918 791789                                                                                      055 6425 226

eduard.grega@gmail.com                                                                    jgasper@seznam

 

Obežník na stiahnutie: Obežník č.2 2020

Obežník č.1 / 2020

určené: členom AVS Košice                                                            V Košiciach 27. 1. 2020

                                                  Obežník č. 1

1. Pozývame vás na VČS, ktorá sa uskutoční 8. februára 2020 v KE v aule UVLF, Komenského 79, od 9.00 hod. Parkovať sa dá autami v blízkom okolí UVLF ale aj priamo v areáli univerzity. Zo stanice sa tu dá dostať električkami č. 2 a 4 a chodí tam aj električka č. 9. a R3, je to konečná zastávka „Havlíčkova“. Stojí tam aj autobus linka č. 14.

Navrhovaný program: Otvorenie, voľba komisií, hodnotiaca správa za rok 2019, správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020, správa revíznej komisie, objednávka liečiv na rok 2020, diskusia, schválenie uznesenia a záver.

2.  Pozývame vás na prednášky, ktoré sa uskutočnia v BZ UPJŠ, Mánesova ul. č. 4 v dňoch 5. február 2020 s témou : „Botanika vo včelárstve“ a 6. februára s témou „Prevencia chorôb včiel“. Prednášky začínajú o 16.00 hod.

3.  05.02. 2020 /streda/ budeme vyplácať dotáciu v botanickej záhrade v KE od 15. 30 hod. do 16.00 hod. Dotácia za opeľovaciu činnosť činí 4 €/včelstvo. Dotácia sa vypláca oproti podpisu. Dotáciu za lieky bude vydávať p. Dudjak 0905 980 177. Ak viete o niekom, kto by chcel byť členom, môžete v tento čas prísť sa zaregistrovať do našej ZO.

4.  5. februára sa budú vydávať aj objednané zápisníky a kalendáre. Príďte si ich vyzdvihnúť.

5.  V dňoch 18. – 22. 9. 2020 sa uskutoční APislavia v Minsku /Bielorusko/. Čím skôr si objednáme zájazd a vybavíme víza, tým to bude jednoduchšie a lacnejšie. Záujemcovia sa môžu prihlasovať u p. Šimka na adrese: michalsimko1@gmail.com

6. Objednávku liečiv treba doručiť zdravotnému referentovi Ing. Imrovi Harmanovi, najneskôr v deň VČS + žiadosť o čerpanie prostriedkov podľa NV 337/2019. E-mail: imrichharman6@gmail.com

 

Eduard Grega v.r.                                                                Ing. Jaroslav Gasper

0918 791789                                                                        055 6425 226

eduard.grega@gmail.com                                                  jgasper@seznam.cz