OBEŽNÍK č. 5/2023

OBEŽNÍK č. 5/2023

 

 

Vážení členovia ZO AVS KE

 

1.Kto nemá ešte zaplatené členské na rok 2024 môže prísť zaplatiť členské dňa 4. 1. 2024 do včelárskej miestnosti na ul. Pri hati 1. Členské sa bude vyberať od 14.00 hod. do 15.30 hod.

Členské na r. 2024: 4 €/člen + 0,70 €/včelstvo. Kto má 10 rodín zaplatí 11 €. Nepovinné položky sú poistné 0,05 €/včelstvo, čas. Slovenský včelár 15 €. Prosím vás, vypočítajte si presne koľko budete platiť a doneste si presnú sumu. Členské môžete poslať aj na účet SK1365000000000010728708. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa vaše meno a za koľko včelstiev atď. Na žiaden iný účet neposielajte peniaze!

 

2.Budú sa vydávať finančné prostriedky za opeľovaciu činnosť 2023. Dotácia na jedno včelstvo činí 3,90 €. Nárok na dotáciu majú včelári, ktorí k dátumu 31. máj 2023

 

– boli evidovaní v CEHZ (CRHZ)

– mali v CEHZ evidované min. 1 včelstvo

– boli v CEHZ evidovaní ako členovia ZO AVS KE

 

Včelárom, ktorí nahlásili tajomníkovi číslo peňažného účtu, a majú zaplatené členské na rok 2024, bude tajomník priebežne posielať dotáciu na ich účty.

 

3. Včelárska miestnosť sa presťahovala o poschodie vyššie ako bola pôvodne. Čiže je na ul Pri hati č. 1 KE, na 2. poschodí. Tak isto v rohu ako bola aj tá pôvodná na 1. poschodí. Je presne nad ňou. Zo Staničného námestia tam ide autobus č. 27. Aj zastávka autobusu má názov „Pri hati“. Stoja tam ešte linky č. 18, 22, 25, 30, 36, 55, 71, 72.

 

3. Aerosolovanie včelstiev proti klieštikovi v okolí KE a PO vykonáva Juraj Karabinoš : 0903 880 737 až do 10. apríla 2024.

 

4. Ak má niekto nejaké doklady na preplatenie (za techn veci) zakúpené od 1. 10. do 31. 12. 2023 je nutné ich doručiť tajomníkovi najneskôr do 15. 1. 2024. Doklady s dátumom 1. 8. – 1. 10. 2023 mali byť doručené do 30. 10. 2023.

 

5. Prajeme vám spokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov a veselý štart do roku 2024, pevné zdravie vám, rodinným príslušníkom aj včelám.

 

  0948 030264                                                                                   055 6425 226

  Michalsimko1@gmail.com                                                                 jgasper@seznam