Obežník č. 1/2024

1. Pozývame vás na VČS, ktorá sa uskutoční 9. marca 2024 v KE v aule UVLF Komenského 73 – pavilón č. 34. Parkovať sa dá autami v blízkom okolí UVLF ale aj priamo v areáli univerzity. Zo stanice sa tu dá dostať električkami č. 2 a 3 chodí tam aj električka č. 1 a 6. Je to konečná zastávka „Havlíčkova“.

Navrhovaný program: Prezentácia o 8.30 hod. Otvorenie schôdze 9.00 hod., voľba komisií, hodnotiaca správa za rok 2023, správa o hospodárení za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024, správa revíznej komisie, objednávanie liečiv, plánovanie nákupu techn. prostriedkov, diskusia, správa mandátovej komisie, schválenie uznesenia a záver.

 

2. Ak si ešte niekto neprevzal dotácie, je posledná možnosť na prevzatie.

 

3. Objednávku na lieky treba odovzdať MVDr. ĽUdovítovi Kaiserovi (Liekyavs@gmail.com) a žiadosť o čerpanie prostriedkov 2024 – 2025 na techn. veci tajomníkovi Gasperovi. Posledný termín je na VČS. Vypĺňanie objednávky a žiadosti o čerpanie prostriedkov sú predmetmi rokovania v rámci programu VČS. Preto ich odovzdávajte až po prerokovaní v rámci programu VČS.

 

4. Všetky žiadosti o refundáciu nákladov za zrealizované opatrenia musia byť na Sekretariát SV doručené nasledovne:

Doklady za opatrenia realizované od 01.01.2024 do 31.03.2024 musia byť doručené na Sekretariát SV do 20.04.2024.

Doklady za opatrenia realizované realizované od 01.04.2024 do 30.06.2024 musia byť odovzdané do 03.07.2024.

Pri nákupe odporúčame platiť buď v hotovosti – vtedy prikladáte k žiadosti kópiu príjmového pokladničného dokladu. Ďalšou možnosťou je dodávka tovaru na dobierku s platbou pri preberaní tovaru – vtedy predkladáte kópiu dokladu o úhrade, ktorú dostanete pri preberaní dobierky na pošte alebo od kuriéra – doklad od kuriéra musí obsahovať aj číslo zásielky..

Ak platíte za nákup prevodom z Vášho účtu – je potrebné predložiť kópiu Vášho výpisu z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby, či doklad o transakcii stiahnutý z internetu – takéto doklady o úhrade PPA SR neuznáva).

 

5. Vy čo máte e-mailové adresy s koncovkou …@azet.sk – buď vám to hádže do spamov alebo vám to vôbec nezobrazuje nikde. Odprúčam zmeniť doménu, buď na seznam.cz alebo na gmail.com.

 Objednávka liečiv 2024

Ziadost o cerpanie prostriedkov

 

 

  Michal Šimko v.r.                                                                  Ing. Jaroslav Gasper

  0948 030264                                                                                     055 6425 226

  michalsimko1@gmail.com                                                            jgasper@seznam.cz