Obežník č. 4/2023

určené: členom AVS Košice                                                     V Košiciach 30. 10. 2023

 

                                                OBEŽNÍK č. 4/2023

 

1.Vážení členovia ZO AVS KE, bude sa vyberať členské na rok 2024. Členské sa bude vyberať v návštevníckom centre botanickej záhrady UPJŠ na Mánesovej ulici: 18. novembra 2023 /sobota/ od 14-tej do 16-tej hod. a v nedeľu 19. 11. 2023 od 12:00 hod. do 14.00 hod. Členské na r. 2024: 4 €/člen + 0,70 €/včelstvo. Kto má 10 rodín zaplatí 11 €. Nepovinné položky sú poistné 0,05 €/včelstvo, čas. Slovenský včelár 12 €. Prosím vás, vypočítajte si presne koľko budete platiť a doneste si presnú sumu. Kto sa nemôže v tieto dva dni dostaviť do BZ, môže zaplatiť členské predsedovi ZO AVS, ktorý tam bude prítomný počas celej doby výstavy. Členské môžete poslať aj na účet SK1365000000000010728708. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa vaše meno a za koľko včelstiev atď. Na žiaden iný účet neposielajte peniaze!

 

2. Budú sa vydávať finančné prostriedky za obdobie 1. 8. 2022 – 30. 7. 2023. Konkrétne techn. pomoc, aplikácia aerosolu, prehliadky včelstiev. Ak tajomník disponuje číslom bankového účtu, budú vám financie poslané na účet v novembri.

 

3. Finančné prostriedky za lieky sa budú vyplácať len 19. 11. 2023 od 12.00 hod. do 14.00 hod. zdravotníckym referentom v návštevníckom centre. Vydávať sa budú tým členom, ktorí mali lieky objednané cez ZO AVS a lieky si aj prebrali. Kto lieky nemal objednané cez ZO AVS, prípadne si objednané lieky nevyzdvihol a nezaplatil, tomu nemá byť za čo zaplatené.

 

3. Bude sa konať výstava v botanickej záhrade „Včelárstvo“ od 10. 11. 23 do 26. 11. 23. Hlavné výstavné dni s predajcami včelárskych potrieb a prednáškami sú v dňoch 18. -19. november 2023, kedy sa bude aj vyberať členské (poobede).

 

5. Aerosolovanie včelstiev proti klieštikovi v okolí KE a PO vykonáva Juraj Karabinoš : 0903 880 737

6. Prednášky v BZ – V sobotu 18.11.2023 o 9:30 hod. Zuzana Slivenská  – o apidomčeku v botanickej záhrade – nachádza sa v areáli BZ,
11:00 Anastázia Černáková – úľová terapia
12:00 Iveta Krajňáková – apiterapia v praxi
V nedeľu 19.11.2022 o 9:30 hod. to bude Jaroslav Gasper s témou Škodcovia včely medonosnej so zameraním na sršňa ázijského.

7. Ponúkame na prenájom včelársku garáž na Rožňavskej ul. s elektrikou. 80 €/mesiac.

 

 

Michal Šimko v.r.                                                                     Ing.Jaroslav Gasper 

0948 030264                                                                            0556425226  

Michalsimko1@gmail.com                                                       jgasper@seznam