Zoznam chovateľov včelích matiek 2018

Včelárska prax

 Zoznam chovateľov včelích matiek, rok 2018

Vážení včelári!

Uverejňujeme zoznam chovateľov matiek združených v „Združení chovateľov včelích matiek slovenskej kranskej včely“, ktorí súhlasili so zverejnením svojich údajov.

Ak by ste si chceli uplatniť dotáciu na kúpené matky (máte ich naplánované vo svojich ZO) je potrebné sa riadiť „Príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2017/2018“, ktorá vychádza z NV 135/2017. Podľa tejto príručky prijímateľ pomoci musí predložiť prílohy č. 35 a č. 36, kópiu evidenčného lístku matky a doklady preukazujúce zakúpenie včelích matiek, napr. pokladničný doklad. Matky zakupujte len od tých chovateľov včelích matiek, ktorým bol vydaný dekrét šľachtiteľského alebo rozmnožovacieho chovu. To, že sú chovatelia matiek zverejnení, neznamená, že im bol vydaný dekrét. Pokračovať v čítaní

Zápis z pracovného stretnutia 08. 03. 2018 na MPRV SR v Bratislave

Zápis

z pracovného stretnutia k problematike slovenského včelárstva uskutočneného dňa
08. 03. 2018 na MPRV SR v Bratislave.

Prítomní:

MPRV SR – Ing. Peter Juhász, Mgr. Nikola Svetláková, Mgr. Andrej Batel

PPA – Ing. Martina Rafajová, PhD., Mgr. Lívia Keselicová, Ing. Lenka Orlická

Slovenský zväz včelárov– Ing. Ľudovít Gál, Ing. Jozef Čápek, PhD.

Asociácia včelárov Slovenska – Ing. Peter Harag, Albert Gross,

Spolok Včelárov Slovenska – Ing. Pavol Kameník, Lýdia Kubinová Pokračovať v čítaní

Rokovanie na SVPS 17.1.2018

Dňa 17.1.2018 s konalo stretnutie zástupcov včelárskych organizácii spolu so zástupcami Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Bratislave. Program rokovania bol nasledovný:

  1. Vyhláška č.285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev
  2. Národný program eradikácie moru včelieho plodu a problematika kočovania včelstiev za znáškou a vykonanie prehliadok u týchto včelstiev
  3. Návrh spôsobu vykonania jarných prehliadok včelstiev v roku 2018 v súvislosti so zmenou dátumu predkladania ročných hlásení o stanovišti včelstiev do 5. septembra
  4. Rôzne

Pokračovať v čítaní

Dobrá správa pre európske včelárstvo

Výbor pre poľnohospodárstvo Európskeho parlamentu prijal v utorok 23. januára 2018 takmer jednomyseľne správu „Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ“, ktorej predkladateľom bol maďarský europoslanec Norbert Erdős. Prijatie správy by sa mohlo stať míľnikom k lepšej budúcnosti včelárstva a hmyzích opeľovačov. Pokračovať v čítaní

Činnosť a aktivity AVS po VZ

Činnosť a aktivity AVS po VZ, ktoré sa uskutočnilo 12- 13. 11. 2016 v BB

1. 26. októbra 2016 bolo prvý krát v histórii zverejnené na stránke PPA čerpanie prostriedkov podľa NV 107/2014 – tento úspech sa podaril ešte pred VZ v BB

2. Založenie občianskeho združenia s názvom „Asociácia včelárov Slovenska“. Presnejšie 13. 1. 2017 boli MV SR schválené Stanovy a ostatné dokumenty potrebné k založeniu a činnosti nového združenia. (Organizačný, rokovací a volebný poriadok). Pokračovať v čítaní