OBEŽNÍK č. 3/2019

určené: členom AVS Košice                                                                                                               V Košiciach 12. 11. 2019

 

 

OBEŽNÍK č. 3/2019

 

1.Vážení členovia a budúci členovia našej ZO AVS KE, bude sa vyberať členské na rok 2020. Členské sa bude vyberať v botanickej záhrade UPJŠ na Mánesovej ulici 23. novembra 2019 /sobota/ od 15-tej do 16-tej hod. a v nedeľu 24. 11. 2019 tiež od 15-tej do 16. hod.  Členské na r. 2020: 4 €/člen + 0,75 €/včelstvo. Kto má 10 rodín zaplatí 11,5 €. Nepovinné položky sú poistné 0,10 €/včelstvo, zápisník 0,50 €, včelársky kalendár 2,5 €, čas. Slovenský včelár 10 €, Moderní včelař 24 €, Odborné včelařské preklady 18 €. Prosím vás, vypočítajte si presne koľko budete platiť a doneste si presnú sumu. Každoročne vás o to žiadam a vždy sa nájdu takí čo prídu platiť 100 € bankovkou. Ja nemám pokladňu s drobnými na vydávanie.

Dotácia za opeľovaciu činnosť príde na náš účet až koncom decembra, ale kvôli objednaniu časopisov a kalendárov je nutné, vyberať členské už skôr. Po 23. novembri sa bude ešte dať doplatiť členské, ale už sa nebudú dať doobjednať časopisy.

 

 1. Budú sa vydávať finančné prostriedky vyplatené podľa NV 135/2017. Konkrétne techn. pomoc, aplikácia aerosolu, prehliadky včelstiev, sezónny presun včelstiev, analýza medov a nákup včelích matiek za obdobie 2018/2019.

Či sa budú vydávať finančné prostriedky aj za lieky záleží od pracovnej vyťaženosti Ing. Dušana Dudjaka, dusan.dudjak@gmail.com, 0905 980 177.

 

 1. Výstava, ktorá sa každoročne konala v botanickej záhrade v novembri, tohto roku nebude kvôli rekonštrukcii hlavnej budovy. Bude tam len obmedzený predaj medu a voskových sviečok.

 

 1. Od 1. 11. 2019 nadobudlo účinnosť nové NV 337/2019. Preto žiadam každého, kto mal naplánovanú nejakú vec a má ju zakúpenú do 1. novembra, nech mi doručí do 23. 11. 2019 potrebné dokumenty a tlačivá na preplatenie. Čakáme na novú príručku ku NV 337/2019, kde môžu byť už iné tlačivá.

 

 1. Aerosolovanie v okolí KE vykonáva Juraj Karabinoš : 0903 880 737

 

 

 

Eduard Grega v.r.                                                                              Ing. Jaroslav Gasper

0918 791789                                                                                      055 6425 226

eduard.grega@gmail.com                                                                    jgasper@seznam

AVS Košice OBEŽNÍK č. 2/2019

určené: členom AVS Košice                            V Košiciach 16. 07. 2019

 

OBEŽNÍK č. 2/2019

 

 1. Vážení členovia, pozývame vás na „Včelársku nedeľu“, ktorá sa uskutoční 28. júla 2019 na našom starom „fleku“ v Trebejove. Začiatok je cca o 9.00 hod. Vlaky idú z KE každú chvíľu do Trebejova: 7.18, 7.36, 7.45, 8.07,8.36, 9.27 hod. Aj naspäť sa bezpečne dostanete vlakom do KE: 12.28, 13.10, 13.25, 14.08, 14.29,15:10…..keby ste autá nechali doma alebo sa na jednom aute zviezli viacerí, bolo by to lepšie aj pre prírodu.

 

 1. Na vč. nedeli sa budú vydávať liečivá pre včely, podľa objednávok členov. Prosíme členov, aby mali pri sebe viacej drobných peňazí, pri platení za lieky, lebo ten čo bude vydávať lieky oproti peniazom, nemusí mať dostatok drobných na výdaj, pokiaľ sa bude platiť len papierovými bankovkami. Kto si z vážnych dôvodov nemôže prebrať lieky, nech pošle niekoho za seba na prevzatie liekov. Kontakt na člena, ktorý bude vydávať lieky /p. Harman je na PN/- Ing. Dušan Dudjak, dusan.dudjak@gmail.com, 0905 980 177. Každý kto si objednal lieky je povinný ich aj prevziať. Ak predsa len niekto neprevezme lieky na vč. nedeli – lieky sa ponúknu ďalším záujemcom a ak sa ich nepodarí odpredať, je včelár povinný zaplatiť za lieky, ktoré si objednal a neprevzal.

 

 1. Bude možnosť zakúpenia včelárskych pomôcok – p. Majerník a p. Pavúk.

 

 1. Bude sa podávať guláš a pivo v cene 1 €. A bude prichystaný aj bufet s nealkom a možno aj s alkom. Takže autá nechajte doma radšej.

 

 1. Bude k dispozícii skutočný-živý kôň, na ktorom sa môžu povoziť záujemcovia, nielen deti. Možno niekto vymyslí aj inú atrakciu a možno príde aj kúzelník.

 

 1. Včelárom, ktorí majú stanovištia včelstiev v okrese KE—mesto, sa v mesiaci august urobia prehliadky na MVP na základe podpísanej zmluvy s RVPS KE- mesto ešte z roku 2018. Môžete sa nakontaktovať na svojich AÚVL. Kvôli MVP sú uzatvorené obce Beniakovce, Vajkovce, Rozhanovce, Hrašovík a MČ Sídlisko Ťahanovce po ulice Pekinská, Hanojská a Čínska.

 

 1. Opätovne sa musí podľa Vyhlášky 285/2017 § 3, ods. 3, nahlásiť počet včelstiev do CEHZ na predpísanom tlačive. Toto tlačivo je povinný vyplniť každý včelár a odoslať na CEHZ do Žiliny do 5. septembra bežného roku. V prílohe máte vzor tohto tlačiva. Vyplnené tlačivo odovzdajte cestou dôverníkov alebo AÚVL alebo členov výboru tajomníkovi J. Gasperovi. Každé stanovište musí byť vyplnené na jednom tlačive. Nemôžete dať na jedno tlačivo dve stanovištia.

 

 predseda ZO AVS Košice                                                              tajomník ZO AVS Košice

Eduard Grega v.r.                                                                              Ing. Jaroslav Gasper

AVS Košice Obežník 2-2019