História ZO Kežmarok

V roku 1841 vznikol na Spiši Župný hospodársky spolok. Jeho zameraním bolo povzniesť poľnohospodársku výrobu vo všetkých oblastiach, okrem iných aj včelárstva.  V roku 1865 bola vytvorená jeho podsekcia v Kežmarku. Bolo to prvé známe včelárske organizované združovanie včelárov na Spiši. Šesťdesiate roky 19. Storočia boli rokmi, kedy sa včelárska organizácia v Kežmarku vypracovala na vedúce postavenie medzi včelárskymi organizáciami v Uhorsku. Vedúcou osobnosťou bol v tom čase Karol R. Máthey.

V roku 1887 došlo k organizačnej zmene, kedy hlavná činnosť prechádza na Hornouhorský včelársky spolok v Prešove. Sídlo bolo vždy v bydlisku predsedu. Tento princíp končí v roku 1945. Počas celého obdobia bola Kežmarská filiálka, ktorá zohrala významnú úlohu.

V roku 1926 bola v Kežmarku celoštátna výstava na ktorej bolo registrovaných 240 vystavovateľov. Včelári mali svoju samostatnú sekciu,  ktorá  mala širokú publicitu. Organizátorom bol Nemecký spolok so sídlom v Levoči. Na Spiši mal viac miestnych skupín a 176 členov. Súčasťou výstavy boli prednášky, napr. Dr. Gašperík prednášal na tému Dvojmatkové včelárenie v úľoch typu Slovák.

V roku 1934 bola prijatá nová organizačná štruktúra včelárstva s rozdelením na župy. Podľa štatistických údajov z roku 1932 sa dá predpokladať, že v okrese Kežmarok bolo 1260 včelstiev.

Nové štátoprávne usporiadanie po vzniku ČSR sa premietlo i do organizácie včelárskych spolkov. V roku 1924 vznikol v Levoči Spolok včelárov-Imkerverein. Jeho súčasťou ako podsekcia bol organizovaní i Kežmarskí včelári. Zaviedli napr. výrobu úľa rámikovej miery 38×30 tzv. Levočák. Vyrábal sa v krajskej väznici v Levoči za cenu 50 Kč.

Počas 2. Sv. vojny sa narušili väzby Kežmarku na Levoču. 28.11.1943 bol založený spolok v Kežmarku a včlenil sa do Spolku včelárov Slovenska. Združoval včelárov z celého okresu.

Prvými funkcionármi boli Michal Roth, Marian Ferenčík a Štefan Zvada. Po 2. S. vojne viedol organizáciu Dr. Roman Fraštia a od roku 1952 Šimon Čekovský.  V ďalších rokoch predsednícku funkciu zastávali Vilam Glatz a Bernard Džadoň.

Od roku 1990 Je predsedom Martin Vlach a tajomníkom Mgr. Ľubomír Mačko.

V roku 2018 Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov  Kežmarok zrušila svoje členstvo v SZV a vstúpila do Asociácie včelárov Slovenska. Dôvodom bola nespokojnosť s činnosťou vedenia SZV a stroskotaním snáh o nápravu.

ZO AVS Kežmarok združuje v roku 2019 122 včelárov s počtom včelstiev 1726.

Názor na “História ZO Kežmarok

  1. Je veľmi pekné keď Slovenský národ pozná svoju históriu,ale je ešte krajšie keď včelárska organizácia po toľkých rokoch vie zdokumentovať svoju činnosť!
    Svedčí to o pedantnosť i ľudí ,ktorí v tej oblasti žijú !

Pridaj komentár