PLÁN AKCIÍ – APRÍL

Asociácia včelárov Slovenska – Predsedníctvo

Prešov 22.marca 2019

Uznesenie

  • Na webovom sídle AVS zverejniť dokumenty zo snemu – Stanovy AVS, Organizačný poriadok AVS, Rokovací poriadok AVS.

Term.: 10. 4. 2019                         Zodp.:  Predseda AVS, správca WWW stránky

  • Registrovať na MV SR Stanovy AVS.

Term.: ihneď                                    Zodp.:  Predseda AVS, Albert Gross

  • Vytvoriť prístup pre jednotlivé ZO do ich podstránok na webovom sídle AVS,

Term.: 10. 4. 2019                         Zodp.:  Správca WWW stránky

  • preveriť potrebu nahlásenia sa na MV SR aj pre jednotlivé ZO AVS,

Term.: 10. 4. 2019                         Zodp.:  Tajomník AVS

  • Sídlo AVS zmeniť na adresu tajomníka v Košiciach.

Term.: 10. 4. 2019                         Zodp.:  Tajomník AVS, predseda AVS

  • Pokračovať v komunikácii so ZO SZV Bardejov a Sabinov o vstupe do AVS tak, aby stihli nahlásenie žiadosti o podporu už cez AVS.

Term.: 10. 4. 2019                         Zodp.:  Predseda ZO AVS Prešov

  • Nahlásiť počty včelstiev pre určenie členského príspevku do OZ SV podľa stavu k 31.12.2018 vzhľadom na neexistujúci prístup do registra.

Term.: 20. 4. 2019                         Zodp.:  ZO AVS

  • Doklady k preplateniu podpory a žiadosti na podporný rok 2019/2020.

Term.: 15. 5. 2019  ZO, 30.5.2019 AVS    Zodp.: ZO AVS, tajomník  AVS

  • Zvolať Radu AVS v Kežmarku.

Term.: 27. 4. 2019                         Zodp.:  Predseda AVS

Pripraviť propagačný leták k vstupu do AVS.

Term.: 27. 4. 2019                         Zodp.:  Predseda ZO AVS Prešov

Výstavu v Košiciach pripravovať ako výstavu celej AVS s možnosťou prezentácie všetkých ZO AVS. Term.:   október                              Zodp.:  Predseda ZO AVS Košice, Predsedníctvo AVS, Rada AVS

Doriešiť financovanie koordinácie.

Term.: 27. 4. 2019                         Zodp.:  Predseda  AVS

Riešiť so Spolkom značku Slovenský med.

Term.: ihneď                                Zodp.:  Tajomník   AVS

Zverejňovať na webovom sídle mesačný plán AVS podľa plánu AVS a nahlásených akcii ZO AVS. Vytvoriť podstránku „ Mesačný plán akcií AVS“.

Term.: 27. 4. 2019                         Zodp.:  Predseda  AVS, správca WWW stránky

V rozpočte vyriešiť  odmeňovanie správcu stránky a vedenia AVS.

Term.: 27. 4. 2019                         Zodp.:  Predseda  AVS

KRK – nahlásiť členov do KRK. Odporúčanie z organizácii ktoré nemajú zastúpenie v Predsedníctve. Term.: 27. 4. 2019                         Zodp.:  ZO AVS

 

 

 

Zapísal Mgr. Ľubomír Mačko

Názor na “PLÁN AKCIÍ – APRÍL

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *