Pozvánka na online konferenciu

Vážený pán Jaroslav Gasper,

rád by som Vás a všetkých členov a členky Asociácie včelárov Slovenska pozval na blížiacu sa online konferenciu zameranú na ochranu včiel a opeľovačov, tzv. Týždeň opeľovačov v EÚ 2021. Séria virtuálnych udalostí je organizovaná v dňoch 27. – 30. 9. 2021 Európskym parlamentom, Európskou komisiou, Radou E
Ú (slovinské predsedníctvo), Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európskou chemickou agentúrou (ECHA) a organizáciou BeeLife ako pokračovanie tradície od roku 2012. Tohto ročníka sa v rámci mnohých zaujímavých eventov zúčastnia viacerí vysoko postavení predstavitelia z rôznych krajín Európskej únie, vrátane prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, ktorá odo mňa ako predsedajúceho prijala pozvanie a bude Týždeň opeľovačov v EÚ otvárať.

Týždeň opeľovačov v EÚ 2021 má za cieľ propagovať ochranu opeľovačov a vzdelanie v tejto oblasti naprieč celou EÚ a zároveň zjednotiť európskych občanov a inštitúcie zaoberajúce sa témou opeľovačov a opeľovania.

Množstvo plánovaných európskych online stretnutí dopĺňa slovenská konferencia, ktorá sa uskutoční 27. 9. 2021 o 17:00. Predstaví sa na nej vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD., ďalej Ing. Milan Rusnák/doc. Ing. Robert Chlebo, PhD. zo Slovenského zväzu včelárov, Mgr. Marek Semelbauer, PhD. zo Slovenskej akadémie vied a ja hosťujúc národnú konferenciu.

Na národnú konferenciu sa môžete prostredníctvom tohto linku: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7k1xdhnyTtuz3hoJiQDNUA

Kompletný program je dostupný na webe https://pollinatorweek.eu/agenda.

Týždeň opeľovačov je jedinečnou udalosťou prepájajúcou politikov a političky z EÚ, vedeckú komunitu a verejnosť so záujmom o ochranu včiel a opeľovačov. Budem rád, ak sa k nám pridáte sledovaním niektorého z množstva organizovaných eventov.

S pozdravom

Martin Hojsík