Kočovný poriadok

Usmernenie presunu včelstva za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín: Kočovný poriadok.

 I. Všeobecné pokyny

1. Držitelia a majitelia včelstiev registrovaní v Centrálnom registri včelstiev Liptovský Hrádok (ďalej iba „CRV“) podľa platného znenia vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o registrácii včelstiev, môžu presúvať včelstvá za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín.

Vlastník alebo držiteľ včelstiev, už registrovaný v registri ako chovateľ včelstiev, môže presúvať včelstvá za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín pri splnení nasledovného základného postupu: kočujúci včelár

Pokračovať v čítaní