Posedenie s najstaršími členmi 01/2020

Posedenie s najstaršími členmi

Základná organizácia Asociácie včelárov Slovenska Košice /ZO AVS Košice/ uskutočnila dňa 4. januára 2020 jedno krásne podujatie a to novoročné posedenie s najstaršími členmi. Na podujatie, ktorému predchádzalo zasadnutie výboru základnej organizácie, boli pozvaní členovia, ktorí dovŕšia v roku 2020 minimálny vek 83 rokov. Pozvaných bolo 19 ľudí. Zúčastnilo sa ich 6, ktorým to zdravotný stav a aj možnosť dopravy umožnil. Zo zúčastnených bol najstarší Ján Krátky zo Slanca, ktorý v decembri 2020 dovŕši krásny vek 89 rokov. Druhým najstarším zúčastneným bol PhDr. Imrich Ilenin z Košíc, ktorý zavŕši v máji 87 rokov. Ďalší účastníci od najstaršieho – Ladislav Maléter /84/, Ján Humeník /83/,Prof. Dušan Kniewald /83/, Július Kovalčin /83/ z Košíc. Veľmi nás mrzí, že sa príjemného stretnutia nemohli zúčastniť aj ďalší ako napr. najstarší člen Eugen Ambróz zo Slanca, ktorý dovŕši v r. 2020 v decembri 92 rokov. Mal v tento deň rodinnú návštevu. Druhý najstarší člen Jozef Čelinák z Košickej Polianky, ktorý dovŕši v decembri 2020 91 rokov zrušil svoju účasť na podujatí len deň pred jej konaním z dôvodu, že sa nemal kto postarať o jeho chorú manželku a musel ostať pri nej. Ako aj ďalší pozvaní: Ladislav Lacko /90/ Valaliky, Andrej Lukáč /90/ Košice, Andrej Kristan /88/ Herľany, Juraj Hužvár /88/ Bukovec a ď.
Po príhovore predsedu Eduarda Gregu a tajomníka Ing. Jaroslava Gaspera nasledoval prípitok, odovzdanie darčekového balenia pera a svetelnej lampičky s logom AVS a priestor dostali naši hostia. Každý dostal možnosť prezentovať svoje začiatky včelárenia, zaujímavosti, postrehy ale aj ďalšie vízie v svojom živote. Nasledovala slávnostná večera, káva, zákusok a voľná debata.
Starší ľudia ocenia, že sa o nich niekto zaujíma, že ich vypočuje a dá im úctu. Sú to členovia, ktorí budovali našu ZO už dávno pred nami a zaslúžia si, aby im bola daná vďaka. Aj členovia výboru ocenili ich poučné rozprávanie a hlavne odpovede, ako to niekedy v ich začiatkoch včelárenia fungovalo. Či už starostlivosť o včelstvá, aké mali znášky a produkciu medu, ako fungoval výkup medu, organizovanie akcií, združovanie sa včelárov, kto boli významní včelári v ich období začiatkov včelárenia atď.

 

Jaroslav Gasper – tajomník ZO AVS Košice

Pridaj komentár