Obežník 2/2017

Vážení členovia.

 V nadväznosti na predchádzajúci obežník vám posielame ďalšie informácie.

1. Všetci by ste už mali mať absolvované jarné prehliadky včelstiev. Správnosť údajov hlavne organizovanosť si skontrolujte na tomto linku:

https://fenix.zelpo.sk:11443/crv/crvinfo.php

Ak nemáte organizovanosť opravenú na A, ihneď kontaktujte ÚVč  ako „osobu“ poverenú vedením CRV, kde Vám údaje opravia. Kontakt: 044 5222120

Pokračovať v čítaní

Obežník 1/2017

Vážení členovia AVS. Ďakujeme za prejavenú a vyslovenú dôveru aj na sneme AVS v Poprade. Vaša žiadosť o členstvo bola akceptovaná, ste právoplatnými členmi a preto sme si Vás dovolili osloviť „Obežníkom“ č. 1, kde Vám predkladáme základné informácie.

1. Hlavné informácie o činnosti AVS sa zobrazujú na webovej stránke http://asociacia.vcelarov.sk/

2. Prebiehajú prehliadky včelstiev, pri ktorých dohliadnite na organizovanosť v AVS označením „A“ na tlačive „Hlásenie o chove včelstiev“. Správnosť údajov o sebe si môžte skontrolovať tu: https://fenix.zelpo.sk:11443/crv/crvinfo.php

Pokračovať v čítaní