Obežník 2/2017

Vážení členovia.

 V nadväznosti na predchádzajúci obežník vám posielame ďalšie informácie.

1. Všetci by ste už mali mať absolvované jarné prehliadky včelstiev. Správnosť údajov hlavne organizovanosť si skontrolujte na tomto linku:

https://fenix.zelpo.sk:11443/crv/crvinfo.php

Ak nemáte organizovanosť opravenú na A, ihneď kontaktujte ÚVč  ako „osobu“ poverenú vedením CRV, kde Vám údaje opravia. Kontakt: 044 5222120

3. Členské podľa obežníka č. 1 prosíme odviesť aj s menom odosielateľa na transparentný účet v SLSP č. SK42 0900 0000 0051 2955 7224 do 25. júna 2017 najneskôr.

4. Tí členovia, ktorí majú záujem čerpať finančné prostriedky podľa NV 107/2014 v podpornom období 1.8. 2017 – 31. júl 2018, nech nahlasujú svoje požiadavky na adresu sídla AVS asociacia @ vcelarov.sk do 31. mája 2017. Tajomníci spracujú požiadavky svojich členov do exelovskej tabuľky podľa prílohy tohoto obežníka. Jednotliví včelári, ktorí nie sú organizovaní v ZO si naplánujú podľa „Žiadosti“, tiež uvedenej v prílohe tohoto listu.

5. 28. mája 2017 uskutoční v Žilinskom regióne AVS „Včelárska nedeľa“, pre členov a sympatizantov tohoto regiónu aj okolia. Miesto je Žilina, poľovnícka chata v Považskom Chlmci. Viac informácii o akcii získate na: gustavnoga@gmail.com

6. Bola vydaná publikácia s názvom „Včelárske prikázania“. Autorom je Ing. Jaroslav Gasper. Publikácia má 52 strán a sú v nej zachytené rady pre včelárov, ktoré sú overené praxou. Celkom je tam 62 „prikázaní“ rozdelených do 9 častí podľa témy ako napr. : Všeobecné pravidlá I, Vytáčanie medu, O matkách, Klieštik atď. Knižočka je doplnená 47 farebnými fotografiami zo života včiel ale aj včelárov. Knižka bude slávnostne pokrstená na Vč. nedeli 28. mája v Žiline.  Cena publikácie 2 eura, objednáva sa priamo u atora: jgasper@seznam.cz

7. Navrhujeme členom AVS, ktorí nie sú členmi žiadnej ZO, aby sa prihlásili do niektorej už fungujúcej ZO AVS alebo, aby si vytvorili svoju vlastnú ZO (min. počet 10 členov). Jednak sa tým uľahčí práca Rady AVS a jednak sa zlepší komunikácia. Radoví členovia budú mať menej práce a viac času, keď sa stanú členmi funkčnej ZO.

Albert Gross                                                                           Ing. Peter Harag

0915 829 400                                                                          0915 973 522

albert.gross900@gmail.com                                               peterharag47@gmail.com

Pridaj komentár