OBEŽNÍK Č.5/2018

Priatelia včelári,

Na základe výzvy na opeľovaciu činnosť pre rok 2018 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?start&language=sk&navID=809&navID2=809&sID=17&id=13066  je potrebné zaslať podpísanú prílohu A. Prílohu B si buď vytlačíte priamo po prihlásení do centrálneho registra pre vašu ZO, alebo kontaktujte Alberta Grossa : albert.gross900@gmail.com.

Poštou poslať potvrdené originály: prílohu A vo worde a prílohu B v pdf do 10. 9. 2018.
Prípadnú zmenu vykonajte priamo vo vytlačenom zozname /príloha B/ prečiarknutím včelára. Sumár treba potom opraviť a podpísať opravu = * opravil:  podpis. Prílohu A potom vyplnte s opravenými údajmi počtu členov a sumou požadovanej dotácie.

Pridaj komentár