Pripomienky k novému Národnému programu stabilizácie a rozvoja včelárstva na Slovensku

Priatelia včelári,

Máme možnosť vysloviť svoje pripomienky a podieľať sa tak na príprave dokumentu, ktorým sa budeme riadiť v nasledujúcom období. V prílohe je celé znenie súčasného Národného programu a tiež niektoré pripomienky, ktoré už poskytli včelári. Neváhajte a pošlite nám svoje stanoviská k jednotlivým bodom programu. Vaše postrehy a podnety určite zapracujeme.

Ďakujeme

Výbor AVS

NP-stabilizacie-a-rozvoja-slovenskeho-vcelarstva-2017-2019

Pripomienky k NPSRSV

4 názory na “Pripomienky k novému Národnému programu stabilizácie a rozvoja včelárstva na Slovensku

 1. Vzhľadom k tomu, že obdivuhodných postupov pri prerozdeľovaní kumulovaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a prostriedkov EÚ bolo a je obrovské množstvo, ktoré radovým včelárom viac škodia ako pomáhajú, navrhujeme okamžitú zmenu nasledovne:
  Celkovú poskytovanú čiastku v podpornom roku 2018/19 prerozdeliť na počet včelstiev u chovateľa včiel s tým, aby konkrétny chovateľ si mohol zakúpiť také pomôcky, ktoré chov vyžaduje, napr. medzistienky, prostriedky na zazimovanie včelstiev, veterinárne prostriedky na ošetrovanie včelstiev podľa objektívnych potrieb a zváženia samotného chovateľa. Pretože administratíva je zbytočne náročná, neprehľadná a hlavne finančne nákladná zároveň navrhujeme aby poskytovaná dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov EÚ cestou NP bola zmenená na priame platby prepočtom na počet chovaných včelstiev tak, ako to funguje pri poskytovaní finančných prostriedkov na opeľovaciu činnosť.
  Nakoľko administratívne náklady na spracovanie žiadosti o pomoc sa mnohokrát rovnajú samotnej poskytnutej finančnej pomoci navrhujeme z NV 135/2017 vypustiť kvóty uvedené v § 3 tohto nariadenia.
  V súčasnosti je to jediná priehľadná cesta, ako poskytovaná finančná podpora môže byť nápomocná pri zastabilizovaní včelárstva, pri zlepšení zdravotného stavu včelstiev ako aj pri zmapovaní chovov včiel, čo sa doposiaľ nepodarilo ani plateným spočítavačom úľov a to aj napriek tomu, že na túto činnosť už bolo vyčerpaných obrovské množstvo finančných zdrojov. Tento spôsob odstráni všetky súčasné podozrenia, všetky možné krátenia a bude maximálne motivovať všetkých včelárov k napredovaniu včelárstva na Slovensku, ktoré v posledných rokoch skôr stagnuje ako sa rozvíja.

 2. Smutné je že stále ignoruje hobby včelaře… stále jen pro chovatele „za účelem ekonomického zhodnocení“. Nebylo by na místě s ohledem na reálnou skladbu včelařú kde hobby včelaři s max 30ti včelstvy a jejich včelstva tvoří drtivou většinu včelařú v SR, jejich podstatně větší přínos (větší rozptýlení) pro opylování atd. zasadit se o podpory primárně pro takové?
  A nejlíp spolu s omezením byrokracie i při prodeji malých množství medu (ten paušál 500Kč příjmu/včelstvo/rok je k nezaplacení).

  K.

 3. prehliadky včelstiev
  asistentmi úradného
  veterinárneho lekára na
  trvalých a kočovných
  stanovištiach,

  AUVL nemá žádné právo/kompetenci provádět jakoukoli prohlídku. Múže pouze ASISTOVAT UAVL při provádění prohlídky. Viz zákon o vet.péči který AUVL nedává žádná práva ani kompetence.

 4. Dobrý deň, p. Karel, nám ide práve o to, aby včelári boli zrovnoprávnení. Pre nás je rovnocenný chovateľ, ktorý chová aj jedno včelstvo. Pre nás bežný radový včelár je rovnocenný s včelárom funkcionárom či podnikateľom. Súčasne zavedená administratíva je tak komplikovaná, že je až neprehľadná a to umožňuje, že k dotáciam sa dostáva iba úzky okruh ľudí a samotný chov nie je podporovaný vôbec.
  Stačí sa dotazovať u bežného včelára ako mu dotácie pomohli v chove od roku 2007!
  Ja som dostal odpovede jednoznačné: „Nedostávam nič, pretože aj opeľovačku mi zoberu na členské! Neviem na čo ma niekto v nejakej organizácii eviduje ako člena keď mi nijak nepomáhajú!“
  To je hlavný dôvod, ktorý nás vedie k tomu, aby dotácie boli pretransformované na priame platby v prepočte na počet chovaných včelstiev priamo chovateľovi bez možnosti hocijakého krátenia!
  To je náš cieľ. Zatiaľ som narazil na odpor iba u niektorých funkcionárov.
  Súčasnú podporu vystihuje vystihuje známy slogan: “ Ty chováš včely, ale dotácie beriem ja! “
  Do 15. októbra 2018 máme obdržať stanovisko ministerstva a uvidíme akom sa k nášmu návrhu postavia zodpovední úradníci. Budeme komplexne informovať.

Pridaj komentár