Rozdelenie dotácie z NV na jednotlivé opatrenia

Priatelia včelári,

Dňa 9.12.2017 sa v Ružomberku konalo stretnutie vedenia AVS a zástupcov základných organizácii. Cieľom stretnutia bolo vysvetliť celú genézu vzniku a spôsobu čerpania dotácii podľa nariadenia vlády č.135/2017. Keďže už na začiatku vzniku AVS padlo rozhodnutie čerpať samostatne bez Združenia Slovenská včela, bolo potrebné vytvoriť nové združenie, cez ktoré by bolo možné dotácie čerpať. Po mnohých stretnutiach a rozhovoroch vzniklo nové občianske združenie Slovenskí včelári. Samostatná AVS nemala dostatok členov, aby mohla čerpať dotácie samostatne. Preto sme sa spojili s občianskymi združeniami Spolok včelárov Slovenska a Slovenská včelárska spoločnosť Š. Závodníka. Uvedenú kvótu 10% sme tým prekročili a žiadosť bola včas odovzdaná. Keďže sme všetky zákonom stanovené podmienky naplnili, 14.11.2017 vydala PPA rozhodnutie o schválení žiadosti na podporný rok 2017/2018. V zmysle čo najspravodlivejšie rozdeliť podporné prostriedky medzi tri občianske združenia, ktoré sú členmi OZ Slovenskí včelári, padlo rozhodnutie brať do úvahy počet včelstiev včelárov v jednotlivých občianskych združeniach. Na základe toho pre naše OZ Asociácia včelárov Slovenska vychádza výška podpory na všetky opatrenia z NV v celkovej sume 42 014€. To bola jedna časť úlohy, ktorú sme si na ustanovujúcej schôdzi určili. Druhá nemenej náročná a dôležitá Í je tieto prostriedky zmysluplne rozdeliť. A na to malo slúžiť stretnutie pri Ružomberku.

Už samotná suma 147 658 €, čo je sumár Vašich žiadostí na podporný rok 2017/2018, dával tušiť, že to nebude vôbec jednoduché. Každý zo zúčastnených zástupcov na rokovaní mal svoje predstavy a skĺbiť ich nebolo vôbec jednoduché. Zhodli sme sa ale na dvoch veciach. Nech už bude celková percentuálna výška na to ktoré opatrenie akákoľvek, tá výška bude pre každého včelára v AVS rovnaká. Nebudú u nás žiadni rovní a rovnejší! Druhá myšlienka, na ktorej sme sa tiež zhodli je podporiť v maximálnej výške tie opatrenia, ktoré slúžia čo najväčšiemu počtu včelárov – liečenie včelstiev: 100% z oprávnených nákladov (to jest podľa NV 1€ na včelstvo), kočovanie: 2,5€ na včelstvo a vzdelávanie včelárov: 100% oprávnených nákladov čo je 280€ na jednu prednášku.

Všetky ostatné opatrenia sme museli krátiť. Opatrenie týkajúce sa prehliadok včelstiev by podľa novej vyhlášky 285/217 malo prejsť do ďalšieho podporného obdobia. Tento rok by teda žiadne OZ nemalo na ne čerpať dotáciu, keďže termín je do 5. septembra 2018. Vedenie OZ sa bude snažiť, aby samotné prehliadky včelstiev neboli platené z nariadenia vlády, ale prešli do kompetencie RVPS. Ako to bude v budúcnosti, uvidíme. Tak isto už dnes vieme, že nebudeme čerpať na výstavu a VAT+ iné prístroje na tlmenie varoázy. Výšku podpory pre jednotlivé opatrenia nájdete v priloženej tabuľke. Čísla ešte nie sú konečné, budeme musieť reagovať na zmeny pri realizácii jednotlivých opatrení včelármi, najmä čo sa týka opatrenia Technické zariadenia pre včelárov. Zatiaľ ostala otvorená aj otázka zosumarizovania žiadostí pre PPA.

Schválená výška pomoci pre jednotlivé opatrenia

3 názory na “Rozdelenie dotácie z NV na jednotlivé opatrenia

 1. Prehliadky na mor robila ŠVPS -SR-mala by efekt vyhodnotiť.
  Prehliadky na klieštíka robila vč. org./písal som/,mala by efekt vyhodnotiť!
  Prehliadky na mor je najlepšie robiť po odobratí medníka/15.7.–juh–15.9.? sever/!
  V júni sú ťažké medníky?!!
  Viem,že melivo nie je 100%vyšetrenie na P.L.,v biológii nič nie je 100%,ale buď je zachyt spor,alebo nie je! Ak je zachyť ,je to signál ,aby niečo robil chovateľ,aj RVPS /zadá opatrenia/!!
  a RVPS vedie včelnicu do ako podozrivú z nakazenia do OZDRAVENIA OD SPOR!!! Odber vzorky by musel byť úradný,/neklamať/

Pridaj komentár