Posedenie s najstaršími členmi (dňa 3.1.2014)

ZO SZV Košice nezabúda na svojich členov, ktorým je dopriate dožiť sa vyššieho veku. Už od r. 1999 organizuje posedenia výboru s najstaršími členmi. Bola to iniciatíva vtedajšieho predsedu ZO Miroslava Staška a člena RK ZO MVDr. Ľudovíta Roška. Prvé posedenie sa udialo vo vtedajšom „Posádkovom dome armády“ na Masarykovej ul. v Košiciach. Miestnosť aj občerstvenie vtedy zabezpečil člen výboru – hospodár Ing. Otokar Šuver. Keďže na tieto podujatia sa pozývajú členovia s minimálnym veko 80 rokov, na prvom stretnutí sa zišli zaujímaví ľudia. p. Ladislav Jelenek – dlhoročný pokladník ZO, Dr. Emil Ivančo – náš právny zástupca v súdnom spore, p. Tibor Soták – uznávaný prednášateľ a chovateľ včelích matiek, p. Štefan Novák – dlhoročný správca včelárskej paseky v Košiciach a kočovný referent, p. Michal Luco. Pozvaný bol aj Dr. Ortančík, sa ospravedlnil. Keďže demografická krivka v ZO je rovnaká ako v celej spoločnosti, na poslednom posedení už bolo prítomných 18 z 24 pozvaných. Niektorým to nedovolil zdravotný stav a dvaja (A. Lukáč a L. Eštok) už mali naplánované iné činnosti. Posedenie sa konalo v Obchodnom dome Terasa na Luníku VII, ul. tr. SNP, v reštaurácii na poschodí. Toto miesto už niekoľko rokov zabezpečuje tajomník ZO Ing. Jaroslav Gasper.

     Príjemné stretnutie začína včelárskou hymnou, príhovorom predsedu (+ prípitok) a tajomníka a potom sa odovzdáva slovo hosťom. Ako prvý sa ku slovu dostáva najstarší člen ZO MVDr. Ľudovít Roško, ktorý v apríli tohto roku dosiahne vek 90 rokov. Spomína na trampoty s miestnosťami, v ktorých sa schádzal bývalý výbor ZO SZV a spomenie aj finančnú pomoc od vtedajšieho sekretariátu na zabezpečenie miestnosti včelárskej na Mlynskej ul., kde sme mali kanceláriu, telefón aj sekretárku. Boli to zlaté časy a mali sme okolo 720 členov. Sekretariát prispel sumou 30 000 Sk. Po páde režimu sme časom o miestnosť prišli a od vtedy sme menili sídlo niekoľko krát. Ako druhý dostáva slovo Jozef Gajdoš (89 r.) ako druhý najstarší. Spomína na roj, ktorý priletel v Skároši na „lesu“ (okolo r. 1935) a ako ho majiteľ prišiel zobrať do vtedajšieho úľa, ktorý sa otváral zo zadu ako skriňa a povedal o svojich začiatkoch. Potom sa postupne pripojili svojimi príspevkami M. Staško, PhDr. Imrich Ilenin (hovoril o kronike ZO, ktorú on sám založil), Ing. Otokar Šuver (pripomenul, že dakedy mali včelári pozemok aj budovu v Čermeli a doteraz o nej vieme len veľmi málo) a ďalší. Je pekné, že sa takéhoto stretnutia dožili aj samotní aktéri (MVDr. Roško – už niekoľký krát, M. Staško a Ing. O. Šuver) týchto podujatí. Po dobrej večeri, káve a zákusku sa starší páni pomaly odberali domov s uspokojením na duši, že sa na nich nezabúda. ZO SZV v Košiciach prísne dbá na zdravý ekonomický chod svojej organizácie. Preto sa každý druhý rok nájdu financie aj na takéto stretnutia (okrem iných podujatí) .

     Ing. Jaroslav Gasper – tajomník ZO SZV Košice

large_2014.01-PosedenieSNajstarsimiClenmi01.JPG large_2014.01-PosedenieSNajstarsimiClenmi02.JPG large_2014.01-PosedenieSNajstarsimiClenmi03.JPG large_2014.01-PosedenieSNajstarsimiClenmi04.JPG large_2014.01-PosedenieSNajstarsimiClenmi05.JPG large_2014.01-PosedenieSNajstarsimiClenmi06.JPG large_2014.01-PosedenieSNajstarsimiClenmi07.JPG

Pridaj komentár