Posedenie výboru a RK s najstaršími členmi ZO SZV Košice

Posedenie výboru a RK s najstaršími členmi ZO SZV Košice dna 3. januára 2012 v reštaurácii Cassovia v Košiciach.

Košická ZO SZV pripravila zaciatkom roka 2012, presne 3. januára v reštaurácii Cassovia v Košiciach slávnostné posedenie, na ktoré pozvali 17 vekovo najstarších clenov našej ZO, pricom kritériom bol vek 80 rokov dosiahnutý v r. 2012. Prišli všetci, ktorým to zdravie a sily dovolili, celkom 9. Najstarší mal 88 rokov, známy clen bývalého ÚV SZV, MVDr. Ludovít Roško a najmladší boli traja, p. Eštok, p. Krátky a p. A. Kovác. Títo páni dovršia vek 80 rokov v tomto roku. Ostatní páni boli v rozmedzí týchto dvoch uvedených rokov p. Ladislav Gajdoš, p. Pejko, p. Eugen Ambróz, p. Andrej Lukác a p. Konštantin Páter.

Zmysel podujatia bol v tom, že sa treba týmto dlhorocným clenom podakovat, že držali tútu ZO v Košiciach a aktívne sa podielali na jej cinnosti a dodat im dalších síl do dalšieho životného zápasu a popriat ešte krásne chvílky strávené pri vcielkach.

                                                                                   Tajomník ZO SZV Košice Ing. Jaroslav Gasper

large_2011.1.3-StretnutieVyboru_a_Jubilantov_KE01.JPGlarge_2011.1.3-StretnutieVyboru_a_Jubilantov_KE02.JPGlarge_2011.1.3-StretnutieVyboru_a_Jubilantov_KE03.JPGlarge_2011.1.3-StretnutieVyboru_a_Jubilantov_KE04.JPGlarge_2011.1.3-StretnutieVyboru_a_Jubilantov_KE05.JPGlarge_2011.1.3-StretnutieVyboru_a_Jubilantov_KE06.JPGlarge_2011.1.3-StretnutieVyboru_a_Jubilantov_KE07.JPGlarge_2011.1.3-StretnutieVyboru_a_Jubilantov_KE08.JPGlarge_2011.1.3-StretnutieVyboru_a_Jubilantov_KE09.JPGlarge_2011.1.3-StretnutieVyboru_a_Jubilantov_KE10.JPGlarge_2011.1.3-StretnutieVyboru_a_Jubilantov_KE11.JPG

Pridaj komentár