Mgr. Miroslav Staško 80 ročný


medium_2014-Stasko-01.jpg

Mgr. Miroslav Staško
Sa dožíva 30. mája 2014 80-tky. Narodil sa vo Vyšnom Orlíku, okres Svidník. Pochádza z učiteľskej rodiny a keďže jablko nepadá ďaleko od stromu, vydáva sa po skončení 2. štátneho gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach študovať pedagogiku do Prešova. Po ukončení Vysokej školy pedagogickej sa stáva učiteľom, neskôr aj riaditeľom základnej školy na Škultétyho ulici v Košiciach a neskôr riaditeľom základnej školy v Košiciach – Krásnej. V roku 1985 ukončil externé štúdium špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského.
Ani v prípade včiel nepadá jablko ďaleko od stromu, keďže otec a hlavne starý otec sú praktickými včelármi. Sám začína včeláriť r. 1957 v obci Hertník, okres Bardejov. V Košiciach rozšíri počet včiel na 80 rodín, kočuje a chová si sám matky.

 

medium_2014-Stasko-02.jpg
Členom ZO SZV v Košiciach sa stáva v r. 1963. Od r. 1965 je členom výboru ZO, kde zastáva funkciu osvetového referenta. Tajomníkom ZO SZV Košice sa stáva r. 1974 (funkciu prevezme po Jozefovi Ďurnákovi) a vykonáva túto funkciu celých 25 rokov, až do r. 1999. Tajomníka robil predsedom – MVDr. Roškovi, Pavlovi Gaľašovi a Ing. M. Štepánekovi. R. 1999 preberá funkciu predsedu po Ing. Štepánekovi a je ním až do 22.02.2004, kedy bol za predsedu ZO SZV Košice zvolený Pavol Krupár. Tajomníka mu celých 5 rokov robí Ing. J. Gasper. V 80-tych rokoch bol okresným zmocnencom SZV pre spoluprácu Okresnou veterinárnou správou pri riešení problémov s morom včelieho plodu. V rokoch 1992 – 1994 bol členom Predsedníctva SZV a v rokoch 1994 – 1998 členom ÚKRK SZV. Na 7. Valnom zhromaždení SZV v Košiciach r. 2002 sa vracia do ÚKRK ako jej predseda. Funkciu predsedu ÚKRK vykonáva až do 16.11.2008, kedy sa koná VZ SZV v Žiline, na ktorom je za predsedu ÚKRK SZV zvolený G. Foťko zo Stropkova.
Mgr. M. Staško bol vyhľadávaným lektorom vo včelárstve, ktorý prednášal nielen pre košickú ZO SZV ale chodil na pozvania prednášať aj do iných ZO SZV hlavne v Košickom a Prešovskom kraji – Stropkov, Sabinov, Prešov, Budkovce, Moldava atď. Vystupuje aj v krajovom vysielaní rozhlasu, neskôr Slovenský rozhlas Regina na rôzne včelárske témy. Je dlhoročným asistentom úradného veterinárneho lekára a ešte aj v súčasnosti obhospodaruje 15 včelstiev.
Za jeho aktívnu prácu v prospech včelárstva na Slovensku mu boli postupne udeľované vyznamenania: Diplom r. 1970, Bronzová medaila 1982, Strieborná medaila 1985, Zlatá medaila 1994, Medaila Štefana Závodníka 2006.
Do ďalšieho života mu prajeme pevné zdravie a pohody pri práci so včielkami.
JG

Pridaj komentár