OBEŽNÍK č. 3/2019

určené: členom AVS Košice                                                                                                               V Košiciach 12. 11. 2019

 

 

OBEŽNÍK č. 3/2019

 

1.Vážení členovia a budúci členovia našej ZO AVS KE, bude sa vyberať členské na rok 2020. Členské sa bude vyberať v botanickej záhrade UPJŠ na Mánesovej ulici 23. novembra 2019 /sobota/ od 15-tej do 16-tej hod. a v nedeľu 24. 11. 2019 tiež od 15-tej do 16. hod.  Členské na r. 2020: 4 €/člen + 0,75 €/včelstvo. Kto má 10 rodín zaplatí 11,5 €. Nepovinné položky sú poistné 0,10 €/včelstvo, zápisník 0,50 €, včelársky kalendár 2,5 €, čas. Slovenský včelár 10 €, Moderní včelař 24 €, Odborné včelařské preklady 18 €. Prosím vás, vypočítajte si presne koľko budete platiť a doneste si presnú sumu. Každoročne vás o to žiadam a vždy sa nájdu takí čo prídu platiť 100 € bankovkou. Ja nemám pokladňu s drobnými na vydávanie.

Dotácia za opeľovaciu činnosť príde na náš účet až koncom decembra, ale kvôli objednaniu časopisov a kalendárov je nutné, vyberať členské už skôr. Po 23. novembri sa bude ešte dať doplatiť členské, ale už sa nebudú dať doobjednať časopisy.

 

  1. Budú sa vydávať finančné prostriedky vyplatené podľa NV 135/2017. Konkrétne techn. pomoc, aplikácia aerosolu, prehliadky včelstiev, sezónny presun včelstiev, analýza medov a nákup včelích matiek za obdobie 2018/2019.

Či sa budú vydávať finančné prostriedky aj za lieky záleží od pracovnej vyťaženosti Ing. Dušana Dudjaka, dusan.dudjak@gmail.com, 0905 980 177.

 

  1. Výstava, ktorá sa každoročne konala v botanickej záhrade v novembri, tohto roku nebude kvôli rekonštrukcii hlavnej budovy. Bude tam len obmedzený predaj medu a voskových sviečok.

 

  1. Od 1. 11. 2019 nadobudlo účinnosť nové NV 337/2019. Preto žiadam každého, kto mal naplánovanú nejakú vec a má ju zakúpenú do 1. novembra, nech mi doručí do 23. 11. 2019 potrebné dokumenty a tlačivá na preplatenie. Čakáme na novú príručku ku NV 337/2019, kde môžu byť už iné tlačivá.

 

  1. Aerosolovanie v okolí KE vykonáva Juraj Karabinoš : 0903 880 737

 

 

 

Eduard Grega v.r.                                                                              Ing. Jaroslav Gasper

0918 791789                                                                                      055 6425 226

eduard.grega@gmail.com                                                                    jgasper@seznam

Pridaj komentár