Včelárska nedeľa 2019

Včelárska nedeľa v Šarišských Bohdanovciach – 16. júna 2019

Vyhodnotenie jednotlivých súťaží:

Súťaž o najlepší meddo súťaže bolo prihlásených 14 medov, na ktoré boli nasadené dávkovače. Med bol hodnotený verejnosťou – 69 hodnotiacich, každý hodnotiteľ mal k dispozícií med, oplátky, vodu a žetón na ochutnanie a posúdenie jednotlivých vzoriek medov, z ktorých si mohol vybrať jeden, ktorý mu najviac chutil.

Vyhodnotenie: 1. Petrisko Jaroslav – 10 hlasov

2. Gašpar Marek – 9 hlasov

3. Šimko Michal – 8 hlasov

Súťaž o najlepšiu medovinudo súťaže bolo prihlásených 7 medovín. Medoviny hodnotili 4 hodnotitelia – degustátori. Každý degustátor dostal pri každej vzorke medoviny bodovací lístok, na ktorom hodnotil čírosť/0-10 bodov/, farbu/0-10 bodov/, vôňu/0-20 bodov/, chuť a celkový dojem/0-60 bodov/.

K degustácii bolo poskytnuté občerstvenie jablká, syr, stolová voda.

Vyhodnotenie: 1. Kovaľ Henrich – 328 bodov

2. Lukáč Peter – 305b.

3. Velček Viliam – 303b.

Súťaž o najlepší medovník do súťaže bolo prihlásených 7 medovníkov. Medovníky hodnotili 4 hodnotitelia – degustátori. Hodnotila sa chuť/0-20 bodov/, vzhľad/0-20

bodov/, obsah medu/0-20 bodov/ a celkový dojem/0-40 bodov/.

Vyhodnotenie: 1. Kurucová Marta – 398 bodov

2. Jurek Jozef – 379 b.

3. Trenčanová Dana – 310 b.

Súťaž vo vypletaní rámika do súťaže sa prihlásilo 25/5×5/ súťažiacich. Z každej pätice postupoval do finále najlepší – najrýchlejší vypletač.

Vyhodnotenie: 1. Kotulič Miroslav

2. Peržeľová Marianna

3. Feťko Marek

Výtvarná súťaž „Včely a ľudia, včielky a deti“do súťaže sa zapojilo 49 žiakov ZŠ a MŠ v Šarišských Bohdanovciach a Mirkovciach. Najlepšie práce vybrali p. učiteľky výtvarnej výchovy na ZŠ Šarišské Bohdanovce spolu s včelármi a tieto boli následne ocenené hodnotnými knihami o včelách a prírode. Všetky práce boli vystavené počas Včelárskej nedele v areáli konania podujatia.

Vyhodnotenie: kategória MŠ: 1. MŠ Šarišské Bohdanovce 1. tr./spoločná práca/

2. MŠ Šarišské Bohdanovce 3 .tr./spoločná práca/

3. MŠ Šarišské Bohdanovce 2. tr./spoločná práca/

kategória ZŠ-1st.: 1. Vilma Pohlodková

2. Alan Boszorményi, Martin Varga

3. Filip Bramuka

kategória ZŠ-2st.: 1. Laura Slepčíková

2. Lukáš Kočiško, Filip Matík

3. Rastislav Lukačko

Súťaže pre deti s rodičmi:

Súťaž v zbere peľu: 30 súťažiacich

1.Peter Pekľanský, 2.Eva Peržeľová, 3.Bianka Galajdová

Súťaž v zhotovení rámika: 23 súťažiacich

1.Peter Pekľanský, 2.Bianka Galajdová, 3.Jakub Pataky

Súťaž v zdobení perníčka: 23 súťažiacich

1.Sofi Sabolová, 2.Jakub Pataky, 3.Lívia Peržeľová

 

Väčšina súťaží pre deti a tombola boli v prevažnej miere hradené zo sponzorských darov a finančných prostriedkov ZO AVS Prešov. Najmenšie deti mali taktiež možnosť vymaľovať si omaľovanku – moja včielka.

 

Prezentácie: Letný rez drevín, očkovanie a vrúbľovanie ovocných stromov – p. Jakubek

Pestovanie rýchlorastúcej včelárskej dreviny paulownie – p. Halčišák

Včelárenie v úľoch B,E – p. Velček

Chovatelia holubov – Šarišské Bohdanovce

Dobrovoľní hasiči – Šarišské Bohdanovce

Prezentácia vozidiel KIA – firmy HS-PLUS, s.r.o Prešov – p. Kloc

Predajcovia včelárskych potrieb: Stolmaj Kluknava, Bee-shop Košice, Včela-MI

Michalovce, MIMI farma Opátka,

 

Poďakovanie patrí hlavne starostovi Obecnému úradu p. Petrovi Merkovskému , zamestnanom úradu a občanom v Šarišských Bohdanovciach, za prípravu priestorov, postavenia pártystanov, zabezpečenia ozvučovacej techniky, miestnych hasičov, chovateľov holubov, občerstvenia , riaditeľke ZŠ s MŠ p. RNDr. Monike Kaľatovej s kolektívom učiteľov za organizáciu výtvarných a detských súťaží, ale aj členom organizačného výboru ZO AVS Prešov , ktorí sa podieľali na organizácii, propagácii a materiálnom zabezpečení všetkých akcií na tomto podujati a to: p.Strapko, Hudák s manželkou, Jurek s manželkou, Kuruc s manželkou, Velček s manželkou, Kotulič s manželkou, Petrisko, Feťko, Romaňák, Gužik ,Uličný ,Pekľanský a členom ZO AVS Prešov, ktorí pri zabezpečení pomáhali ako aj sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami do súťaží pre deti.

2.miesto MShasici_penahasici_pena1hasici_pena2ocenenie sutaze detiochutnavka medov1 (1)partystanpartystan2prezent_jakubekskakaci hradstolmajsutaz najlepsi medsutaz najlepsi medovniksutaz najlepsia medovinasutaze detivcelamivelcek ulevystava holubovvytvarna sutaz zs mszbij ramikov

Pridaj komentár