ZBER RČ PRE CRV

Každý chovateľ je povinný podľa zákona č.39/2007 nahlásiť svoje rodné číslo. Viac o spôsobe zápisu cez zabezpečený formulár nájdete na nasledujúcom odkaze: RČ pre CRV