Štart majú za sebou, teraz smelé plány

Výročná členská schôdza žilinskej Základnej organizácie (ZO) Asociácie včelárov Slovenska (AVS) bola v Žiline v nedeľu 4. februára t. r. a na podujatí zúčastnilo 111 včelárov. Schôdzu začal a viedol predseda ZO AVS JUDr. Gustáv Noga, ktorý medzi Žilinčanmi privítal predsedu AVS Ing. Petra Haraga. Sedembodový program začali plniť správou o činnosti za minulý rok 2017. Pokračovať v čítaní