OBEŽNÍK Č.4/2018

Priatelia včelári,

Výbor AVS rozposielal vedeniu vašich ZO obežník. Je potrebné dodržiavať všetky termíny a pokyny v ňom uvedené. Zároveň rozposielal na pripomienkovanie Národný program na roky 2017 – 2019 a tiež tabuľku na rozpis Vašich požiadaviek na nasledujúce obdobie 2018/2019

OBEŹNÍK Č.4

Žiadosť na obdobie 2018/2019

NV-135-2017-Z-z

Národný program 2017_2019

OBEŽNÍK Č.3/2018

OBEŽNÍK Č.3/2018

Pokyny pre kočujúcich včelárov

Poradie krokov ktoré uskutočňuje chovateľ a RVPS v súvislosti s presunom včelstiev za znáškou z nektárodajných plodín (kočovanie), po negatívnom vyšetrení meliva na spóry MVP

1. chovateľ kontaktuje ÚVČ LH na adrese crv@imafex.sk, ktorý mu vytvorí prístupové konto do CRV (konto sa viaže na kočujúceho včelára, čiže uvedený krok realizuje iba v prvom roku) Pokračovať v čítaní

OBEŽNÍK 1/2018

Vážení priatelia,

V prvej polovici januára ste dostali na vaše účty dotáciu za opeľovaciu činnosť. Mailom Vám boli poslané aj tabuľky, kde každý včelár svojim podpisom potvrdí prevzatie dotácie v plnej výške.

Originál si pre potreby kontroly archivujte vo vašej ZO. Prosím o jej naskenovanie /skopírovanie. Naskenovanú prílohu môžete poslať na adresu: asociacia@vcelarov.sk. Prefotenú kópiu môžete poslať poštou na adresu:

Asociácia včelárov Slovenska

Hrdinov 266

027 44 Tvrdošín

Poprosím doručiť uvedené kópie do 10.2.2018

 

Ďakujem

Tajomník AVS: p. Albert Gross