Obežník 1/2017

Vážení členovia AVS. Ďakujeme za prejavenú a vyslovenú dôveru aj na sneme AVS v Poprade. Vaša žiadosť o členstvo bola akceptovaná, ste právoplatnými členmi a preto sme si Vás dovolili osloviť „Obežníkom“ č. 1, kde Vám predkladáme základné informácie.

1. Hlavné informácie o činnosti AVS sa zobrazujú na webovej stránke http://asociacia.vcelarov.sk/

2. Prebiehajú prehliadky včelstiev, pri ktorých dohliadnite na organizovanosť v AVS označením „A“ na tlačive „Hlásenie o chove včelstiev“. Správnosť údajov o sebe si môžte skontrolovať tu: https://fenix.zelpo.sk:11443/crv/crvinfo.php

3. Členské schválené na sneme bolo upravené na 1. zasadnutí rady AVS nasledovne: členské na rok 2017 sa vyberá vo výške 0,30 €/včelstvo. Druhá zložka z uznesenia 10 €/člena je zrušená a ponecháva sa členom na vlastné rozhodnutie, ako dobrovoľná čiastka v ľubovoľnej výške.  Členské príspevky prosíme odviezť aj s menom odosielateľa na transparentný účet v SLSP s číslom:  SK42 0900 0000 0051 2955 7224

4. Nárok na vybavenie podpory za opeľovaciu činnosť sa v AVS zabezpečuje rovnocenne ako v iných organizáciách na základe „Výzvy“ MPRV SR.

5. Noví záujemcovia o členstvo sa môžu prihlasovať na emailovej adrese: avsregistracia@gmail.com

6. Tí členovia, ktorí majú záujem čerpať finančné prostriedky podľa NV 107/2014 v podpornom období 2017 – 2018, nech zosumarizujú svoje požiadavky u svojich lokálnych zástupcov / Košice, Bretka, Halič, Poprad, Žilina, Tvrdošín, Bátovce, Zlaté Moravce, Prievidza, Nová Baňa/ a členovia, ktorí nie sú zatiaľ zaradení k regionálnemu zástupcovi nahlasujú svoje požiadavky na adresu sídla AVS :  http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/home/zakladne-dokumenty-oz do 31. mája 2017.

7. AVS vyjednáva u dodávateľov včelárskych potrieb zľavy. Zľavu 5% na tovar zakúpený  členmi AVS poskytuje železiarstvo:  http://www.slovakhoney.sk/

8. Predpokladaný termín schválenia novely NV 107/2014 je koniec mája 2017

V Liptovskom Hrádku, 01.05.2017                                                 Rada AVS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *